Lotta Nilsson, arrangör och initiativtagare till Tjörn Triathlon, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2018 för sitt stora engagemang för organdonation.

Lotta Nilsson

Genom att årligen arrangera Tjörn Triathlon har Lotta Nilsson samtidigt framgångsrikt breddat sättet att informera allmänheten om betydelsen av att ta ställning för organdonation. Idrottsarrangemang är förknippat med hälsa, precis som effekterna av en organdonation. Lotta Nilsson har samverkat med Västra Götalandsregionens donationsansvarige läkare med medarbetare vid Donationsenheten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den vägen informerat publik och deltagare i Tjörn Triathlon om betydelsen av att ta ställning för organdonation.

Livet som Gåvas hedersutmärkelse utdelades i samverkan Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond och tilldelas personer som under lång tid har visat ett djupt personligt engagemang för donation av organ och vävnader utöver vad som förväntas i deras yrkesutövning. Symposiet inleds fredagen den 5 oktober på Sahlgrenska Science Park i Göteborg när hedersutmärkelsen utdelas.

– Jag blev jätteglad och tacksam, när jag fick beskedet, säger Lotta Nilsson i Skärhamn till Spanaren.
– Det är viktigt för mig att frågan uppmärksammas och det kan kanske hjälpa andra att fatta de svåra beslut som är förknippade med organdonation, tillägger hon.
Hennes engagemang för donation har tillkommit personliga upplevelser. Då hennes make Janne Nilsson hastigt avled under ett träningspass i USA fick han inte möjlighet att bli organdonator, något som han hade önskat.

– Det är angeläget för mig att kunna lyfta frågan. Så många känner inte till den, kommenterar hon.

Föregående

Den långa historien om Västlänken

Nästa

Idyllen Lärjeholm har även en baksida