Det etablerade koloniområdet Lärjeholms odlarförening mellan Gamlestaden och Alelyckan utplånas!

Orsak: Området skall tas i anspråk för andra ändamål om bygget av Västlänken får sättas igång på riktigt.

Här går ett stycke genuin invandrarkultur i graven när den är som allra bäst. Så gott som alla hundratalet arrendatorer med familjer är invandrare eller har utländska rötter. De flesta är bosatta i Hjällbo inte långt från Lärjeholm.

Allt ska bort efter 40 års verksamhet. Foto: Joakim Roos

Koloniägarna odlar såklart i första hand för sina egna behov, men det finns även de som försäljer olika varor och kryddor till förbipasserande strax utanför området. På så sätt bidrar de till att vidmakthålla och sprida främmande länders matkulturer.

Alla spår skall utplånas

Före årsskiftet skall alla spår efter 40 års verksamhet vara borta. Stugor, verktygsbodar, växthus, pallkragar, odlingslotter, biodlare och ett 30-tal duvslag samt områdesplanering plus eventuell marksanering.

Jalal Shiervani i sitt paradis som får ge vika för en uppställningsplats för tåg. Foto: Joakim Roos

I området har funnits odlare i tre generationer. Det var i slutet av april de fick chockbeskedet att allt skall vara borta före årets slut.

”Det är ett sommarparadis för barnen och ett andningshål för pensionärer”, som representanter för paraplyorganisationen Göteborgs Djur och Odlarföreningar och Lärjeholms odlarförening skrev i en debattartikel för en tid sen.

Och lite senare heter det: ”Ett spårområde i stället för odlingslotter är inte bara ett dråpslag mot Hjällbo med omnejd och dess invånare, det är också ett hån mot den stadsnära odlingen vars samhällsbetydelse inte kan överskattas.”

Nu tvingas arrendatorerna riva allt som byggts upp och därtill bekosta röjningen. Göteborg som markägare bidrar inte med några pengar.

Ingen rätt att klaga

– Allt skall bort senast 31 december i år. Då skall området vara rent. Det är kort om tid. Vi har försökt överklaga det här fruktansvärda beslutet, men vi fick då reda på, att vi inte har någon rätt att klaga. Vi är helt utlämnade till Fastighetskontorets beslut om nedläggning.

Det säger ordföranden i Lärjeholms odlarförening, Jalal Shiervani, vid samtal med Spanaren.

Röjningen blir ett jättejobb som arrendatorerna tvingas bekosta själva.

Det blir en kapitalförstöring i mångmiljonklassen med tanke på hur etablerat området är.

Ingenting får finnas kvar enligt de bestämmelser (se i slutet av artikeln) Fastighetskontoret upprättat för det 70-tal stadsodlingsområden som finns i stan. Det finns alltså ingen tid att avvakta det slutgiltiga beskedet från Högsta domstolen om Västlänken.

I värsta fall kan det alltså bli så, att Lärjeholms odlingsområde jämnas med marken helt i onödan – om Västlänken skulle få nej i högsta juridiska instans. Eller en annan lösning måste väljas efter den massiva kritik Västlänken fått en längre tid.

Uppställningsplats för tåg

Enligt de planer för Lärjeholm Fastighetskontoret har redovisat kommer området där odlingarna och byggnaderna ligger idag komma att behövas som uppställningsplats för tåg, men först i ett senare skede, i en andra etapp – planerad till 2027. Om nio år alltså! Det eventuella markbehovet för Västlänken skulle i den första etappen inte inkräkta på Lärjeholms område.

Koloniägarna odlar i första hand för sina egna behov.

Många frågar sig då varför det anses nödvändigt att köra i väg en 40-årig hyresgäst redan nu. Det finns för närvarande uppenbarligen inga planer på att ersätta området med ett likvärdigt. I varje fall är det inget odlarföreningen har hört talas om.

Vet inget om framtiden

– Vi vet ingenting om hur det skall bli i framtiden. Många är mycket ledsna, i synnerhet de som nu tvingas riva det livsverk de byggt upp under 40 års tid. Vid ett informationsmöte med Fastighetskontoret sades att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet hade lagt ett yrkande i Kommunstyrelsen bland annat om att stadsodling är viktig och att Lärjeholm borde erbjudas ett anat likvärdigt område, säger Jalal Shiervani lite uppgivet.

Fastighetskontoret påstod sig inte känna till att yrkandet hade nått kontoret men Spanaren har sett ett protokollsutdrag från sammanträdet i KS 31 januari 2018. Yrkandet finns.

Alla har semester

När Spanaren försökte få kontakt med personal på Fastighetskontoret med ansvar för stadsodlingar fick vi besked om att de är på semester – alla tre!

I Fastighetskontorets bestämmelser om stadsodlingar står bland annat följande:

”När avtalet är uppsagt ska du lämna tillbaka marken i avröjt skick. Byggnader och anläggningar, till exempel asfaltering, plantering och liknande, ska tas bort. Detta gäller också om du har övertagit ett arrendeområde med till exempel befintliga anläggningar. Kostnader för rivning, återställande av marken och eventuell marksanering betalas av arrendatorn. Du har inte rätt till någon ersättning i samband med att arrendet upphör.”

Föregående

Fel folk på Pridefestivalen

Nästa

Demokraterna skakar om Göteborgspolitiken

1 comments

Comments are closed.