Segelbåtstillverkaren Najad lämnar om några månader Orust. När de två sista segelbåtarna har färdigställts på varvet i Henån flyttar tillverkningen över sundet till segelbåtsvarvet Arconas lokaler i Uddevalla.

Najad lämnar skeppsbyggarön Orust, där segelbåtarna med den mörkröda randen längs skrovet började byggas 1971. Kvar på ön är främst det största båtvarvet av alla, Hallberg-Rassy på Ellös, segelbåtarna med en blå linje längs sidan, som liksom Najad bygger och utvecklar oceangående båtar.

Najadbåtarna ska tillverkas i Uddevalla.

Najad och Arcona kommer att samsas i gammal varvsmiljö, där en gång Uddevallavarvet låg och där senare Volvo Personvagnar byggde bilar. Det är där bilfabriken Arcona håller hus och dit Najad ska flytta.

Ingen egen produktion

Tre personer blev övertaliga av förändringen. Snickeriet i Henån, Orust Yacht Service, som svarat för inredningen till Najad blir kvar och Najad kommer även fortsättningsvis att köpa inredningarna från det snickeriet.

– Detta i linje med företagets nya strategi med inriktning på utveckling, marknadsföring och försäljning medan all produktion läggs ut till utomstående leverantörer, berättar företagets nye VD Nicolas Broberg för Spanaren.

Förändringarna för Najad skedde i början på mars i år. Verksamheten gick med förlust och Najads ägare, Håkan Eksandh, valde att genomföra en ny strategi, för övrigt densamma som Arcona redan tillämpar, för att vända resultatutvecklingen hos Najad.

Nytt moderbolag

Ägaren etablerade företaget Orust Quality Yachts AB, moderbolag till Najad och Arcona. Han utnämnde Nicolas Broberg, 36, till VD även för moderbolaget. Nicolas Broberg har ett förflutet på Najad i Henån och dessförinnan bland annat som rekryterare till marina verksamheter.

Huvudkontoret för Orust Quality Yachts med de båda segelbåtsföretagen är beläget hos Arcona i Gustavsberg utanför Stockholm. Kontoret sysselsätter en handfull personer.

Produktionen av Najad kommer att ske  i Arconas lokaler i Uddevalla av Sail Yard AB. Arconas olika modeller ska byggas i Uddevalla och även i Estland av A/S Luksusjaht på Ösel. De estniskt byggda båtarna skeppas till Gustavsberg för färdigställande och leverans till kund.

Varumärken och alla formar ägs oförändrat av ägarföretaget.

Olika sorts båtar

Najad och Arcona har delvis olika inriktning. En Najad byggs för långfärdsseglatser med erforderlig inredning och goda utrymmen medan Arcona ofta tävlingsseglar men används av många även i jordenruntfart. Om en Arcona väger omkring 7 ton så är vikten på Najad 12,5 ton.

– Med den nya inriktningen kommer verksamheterna att snabbare och lättare än tidigare kunna anpassas till efterfrågan. Företagen kan också lättare än tidigare skräddarsy båtarna efter kundernas önskemål, säger Nicolas Broberg.

Nicolas Broberg betecknar den nuvarande marknadssituationen som svagt uppåt.

Hans bedömning är att Najad under nästa år ska kunna uppvisa svarta siffror. Arcona bedöms fortsätta att leverera överskott.

Konkurrenterna till Najad finns främst hos ett brittiskt och ett franskt varv samt hos Hallberg-Rassy i Ellös på Orust.

Främsta konkurrenter till Arcona finns hos ett danskt och ett finskt varv.

Föregående

Scandinavium RIK:s nya hemmaplan

Nästa

Sist blev bäst på Tjörn