Den 14 juni skickade kommunen ut ett meddelande till förskolepersonal:  ”Förskolans katalog är stängd för alla medarbetare”, stod det.

Orsak: känsliga uppgifter om förskolebarn hade legat tillgängliga även för personer som inte var behöriga att ta del av dem.

Det inträffade skedde i samband med arbetet att föra över ansvaret för stadens skolor från stadsdelsförvaltningarna till den nya centrala skolförvaltningen.

Så här skrev grundskolans kommunikationschef  Marie Åhman i meddelandet till personalen:

”För ett par veckor sedan migrerades (överfördes) alla medarbetare och information som hör till förskolan från stadsdelarna till förskolan. Detta innebar att samtliga medarbetare i förskolan fick tillgång till information på katalogen i förskoleförvaltningen.

Det har sedan dess visat sig att det i katalogen finns känslig information som enligt gällande lagstiftning … inte får sparas där, blivit tillgänglig för medarbetare som inte ska ha tillgång till den.

Därför fattade Linda Nygren, stadsledningskontorets genomförandekoordinator, på morgonen den 14 juni beslutet att begränsa tillgången till gemensamhetskatalogen för samtliga medarbetare i förskolan.”

Enbart vissa chefer skulle få tillgång till katalogen.

”Vi vet att detta orsakar merarbete i verksamheten men beslutet är nödvändigt för att säkerställa att känsliga personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, så att inga barn, elever eller annan person drabbas”, skrev Marie Åhman.”

”Vi har i dag ingen information om att några känsliga uppgifter spridits eller lästs av personer som inte ska ha tillgång till dem.”

Det inträffade har anmälts till datainspektionen.

I anmälan bedömer kommunen händelsens allvar som ”betydande” med hänsyn till de registrerades integritet. Barn och föräldrar har dock inte informerats om händelsen då den inte ”medför hög risk för personers fri- och rättigheter” och då kommunen ”vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna”.

Föregående

Brunnsboskolan får underkänt - nu hotas Göteborgs stad av miljonvite

Nästa

Wannholt: Visst går det att stoppa Västlänken