I januari beslöt nämnden för Social resurs att ge 600 000 kronor till organisationen ECAD (European Cities Against Drugs) för att hålla konferens i Göteborg.

Det fick en visselblåsare att slå larm:

Marina Johansson (S) är ordförande i Social resurs – och samtidigt ordförande i ECAD Sverige.

Risk för jäv, menade visselblåsaren.

I sak är tipset korrekt.

Marina Johansson anmälde sig inte som jävig när kommunens beslut togs.

Det gjorde inte heller Johan Fält (M) – också han engagerad i ECAD.

Hur hänger det ihop?

Marina Johansson:

” – – –  Jag fick en del frågor om detta i samband med konferensen (som hölls i mitten av maj). Jag tror det bottnar i att många inte vet att ECAD är en mellankommunal organisation, vilket framgår av namnet European Cities Against Drugs. Göteborgs stad är medlem i ECAD tillsammans med andra europeiska kommuner. Det är alltså ett kommunalt nätverk med syfte att bekämpa narkotikamissbruk, ingen fristående organisation eller ’lobbyorganisation'”, skriver hon.

”Det har inte bedömts vara en jävssituation eftersom det är en mellankommunal organisation. Detsamma gäller andra mellankommunala organisationer som Göteborgsregionen eller Sveriges kommuner och landsting. Det finns ett stort antal mellankommunala organisationer där politiker från olika kommunstyrelser och nämnder sitter med som representanter för sina respektive städer.

Jag själv sitter med i styrelsen för ECAD Sverige, som är ett nationellt nätverk för de svenska kommunerna i ECAD, men i det här fallet var det internationella ECAD som tog initiativ till och arrangerade konferensen. Där sitter Johan Fält (M) som representant i styrelsen, med Ove Lundgren (tjänsteman på Social resurs) som tjänstemannastöd …

Beslutet gällde en delfinansiering av en konferens som staden var medarrangör till…  Jag och Johan Fält (M) deltog i beslutet . . . Alla partier i nämnden stod bakom beslutet och vi hade dessutom ett gemensamt yrkande om det . . .

Som vi skriver i yrkandet så är det väldigt angeläget att ordna den här sortens konferenser. Det stärker oss i det viktiga arbetet mot narkotikamissbruk, som ju orsakar så mycket mänskligt lidande och kostar samhället fruktansvärt mycket, både socialt och ekonomiskt.”

Föregående

Dataintrång i 16000 fall - polisman åtalas

Nästa

Politiska läget talar för Västlänken