Striden för och emot Västlänken dånar vidare. Båda sidor tror på seger. Men anhängarna till projektet leder klart.

Nu brakar bygget av Västlänken loss.

– Äntligen, säger en del.

– Bygget går fortfarande att stoppa, hävdar andra.

Men hur i så fall?

Striden förs på Göteborgs gator. I debattartiklar och insändare. I domstolar. På nätet.

I fullmäktige. Och i riksdagen.

Regeringen är kall som ett isblock i Antarktis. Beslutet är fattat och ska verkställas, lyder beskedet därifrån.

I Göteborgs kommunfullmäktige är det bara Vägvalet och Sverigedemokraterna som motsätter sig tågtunneln. Och så Martin Wannholt, vars nybildade parti Demokraterna också ger skarpt motstånd. Demokraterna torde ta plats i fullmäktige efter valet.

Knappast majoritet

Men hur sannolikt är det att Demokraterna, Vägvalet och Sverigedemokraterna tillsammans vinner majoritet i fullmäktige, alltså 41 av totalt 81 mandat?

Även om Demokraterna hade mycket starkt stöd hos göteborgarna i GP:s opinionsundersökning i våras så befinner sig de tre långt från egen majoritet. Hur ska de i så fall kunna riva upp avtalet om Västlänken?

Kanske med hjälp av något politiskt tricksande vi inte känner till.

Riksdagsledamoten Jimmy Ståhl (SD) från Göteborg tror inte att Göteborgs kommun klarar uppgiften på egen hand. Han har därför lämnat in en riksdagsmotion om att stoppa projektet.

– Jag anser att vi behöver fatta beslutet i riksdagen, förklarar han.

Men liknande motioner från Sverigedemokraterna har ju röstats ner förut. Varför skulle det bli annorlunda nu?

– Våra frågor tas på större allvar ju större vi blir, säger Ståhl.

Partidisciplin

Nu kommer Jimmy Ståhls motion att behandlas först efter valet eftersom den ska tas upp samtidigt med den nationella infrastrukturplanen, som försenats.

Jan Ericson är moderat riksdagsledamot från Hällingsjö i Härryda kommun. Han har tydligt markerat sitt motstånd mot Västlänken.

Men han ser inte frågan som ett ärende för riksdagen.

– Bollen ligger hos göteborgarna, hävdar han bestämt. Det här är inget för riksdagen att besluta om.

I riksdagen gäller partidisciplinen. Västlänksmotståndare finns i flera partier, erfar Spanaren. Men särskilt ett valår är det inte läge att sticka i väg på egen hand. Man vill inte äventyra sin position, och inte vill man skada sitt parti.

Föregående

Visselblåsare: Marina Johansson (S) på två stolar när 600 000 betalades till konferens?

Nästa

Reklam för att finansiera Göteborgs lånecyklar?