Ska kommunen låta privata aktörer göra reklam på Göteborgs lånecyklar ”Styr och ställ”?

För att få hjälp med att finansiera lånecyklarna vill Trafikkontoret ha ett undantag för stadens policy för sponsring. Det kan ge kommunen en eller annan miljon från privata företag.

Men vilka?

Göteborg har ambitionen att bli känd som en cykelstad. För det finns många skäl. Inte minst omsorgen om miljön.

Styr och Ställ – systemet med lånecyklar – infördes 2010.

För en ganska liten avgift kan göteborgare låna kommunalt ägda cyklar för att ta sig fram i staden.

Ett nytt – och utbyggt – system ska införas om ett par år och för att det inte ska bli alltför dyrt för skattebetalarna vill Trafikkontoret att privata företag ska kunna gå in och sponsra verksamheten.

I gengäld får de reklamplats på cyklarna för sitt varumärke.

”Sponsring av systemet innebär att ett företags logotyp, och eventuellt andra symboler för varumärket såsom färger, grafiska mönster etc, exponeras på cyklarna och ofta även på stationer och terminaler”, skriver Trafikkontoret.

”För sponsorn är lånecykelsystemet en kanal för att göra varumärket närvarande och skapar på så vis kännedom om företaget eller dess produkter. Under snart tio år har det nuvarande lånecykelsystemet på motsvarande sätt använts för att bygga varumärket Styr&Ställ, det vill säga lånecykelsystemets egna varumärke. Vi vet att Styr&Ställ som varumärke idag är en tillgång för
Göteborg genom att positivt förknippas som en del av staden och stadslivet.”

Vad ska tillåtas?

Företag, sponsorer, ska alltså kunna köpa reklamplats på cyklarna.

Det kräver dock ett undantag i Göteborgs Stads policy och riktlinje för sponsring. Enligt denna policy ska den offentliga verksamheten ”huvudsakligen finansieras med skatter och offentligrättsliga avgifter”.

”Finansiering av verksamheter med hjälp av sponsormedel får därför endast utgöra ett mindre komplement till nämnda finansiering.”

Sponsring får inte användas så att den kommunala kärnverksamheten ”blir beroende av den”.

Det betyder bland annat att namnet på sponsorn inte får dominera ”på ett sådant sätt att sponsorn kan uppfattas ta över Göteborgs Stads ansvar för verksamheten”.

Men vilken sorts reklam eller varumärke ska tillåtas på kommunens cyklar?

”En risk med en sponsor är att systemet upplevs förfula staden eller att attraktiviteten att låna cykeln minskar om användaren uppfattar att denne utnyttjas som reklambärare. Alternativkostnaden för att få motsvarande positiva effekt som varumärket Styr&Ställ har för Göteborg idag skulle kunna vara mycket högre än intäkten från en sponsor”, skriver trafikkontoret.

Det blir alltså inte vilket företag som helst som kan komma i fråga som sponsor. Vilka som kan vara intresserade, acceptera kommunens villkor och bli accepterade av kommunen återstår att se.

Enligt en uppskattning skulle sponsring kunna ge inkomster som motsvara 15 procent av den årliga kostnaden för cyklarna eller ett par miljoner kronor.

I dag finns 68 stationer och omkring tusen cyklar inom centrala Göteborg. Det ska enligt planerna bli fler.

Föregående

Politiska läget talar för Västlänken

Nästa

Många överklagar västlänksdomen