torsdag, februari 2 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

När tiden för överklaganden av beslutet om Västlänken i Mark- och Miljööverdomstolen i Svea Hovrätt gick ut vid midnatt 11-12 juni hade 33 organisationer och sakägare lämnat in överklaganden.

Merparten av de klagande är bostadsrättsföreningar, som fruktar att framdrivningen av Västlänken skulle kunna påverka deras respektive fastigheter negativt.

Motpart är Trafikverket, som begärt att få sätta igång byggandet.

Bland de klagande återfinns även Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB och Engelska Tapetmagasinet.

De föreningar som överklagat hovrättsdomen är Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv, Föreningen Trädplan Göteborg och Götiska Förbundet liksom Järnvägens Fritidsförening samt den av föreningen ägda sportanläggningen JFF Sporthall A, belägen strax norr om Centralstationen.

En mycket oväntad klagande är partistyrelsen för Sjukvårdspartiet i Västra Götaland liksom Vallgatan 12 Fashion AB.

Previous

Reklam för att finansiera Göteborgs lånecyklar?

Next

Brunnsboskolan får underkänt - nu hotas Göteborgs stad av miljonvite

Check Also