På Bräckeskolan har lärare och elever tvingats stå ut med värme de senaste veckorna.

Enligt Lärarförbundet har det varit mellan 26 och 32 grader.

Facket kräver nu åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Så här skriver Lärarförbundet i ett brev till kommunen:

”Sedan en lång tid tillbaka har Bräckeskolan haft stora problem med inomhusklimatet/ventilation.

Det har varit dåliga luftflöden, stor variation i temperatur och andra problem. Detta har orsakat hälsobesvär hos stor del av personalen. Ett flertal tillbudsanmälningar har gjorts. Dessa problem har förvärrats under den senaste tiden. Temperaturen i klassrummen ligger mellan 26 och 32 grader och har så gjort under ca tre veckor.

Med anledning av detta begär Lärarförbundet att:

– Man vidtar omedelbara åtgärder för att säkerställa en god och hälsosam arbetsmiljö för lärarna på Bräckeskolan.

Då detta pågått under en lång och vidtagna åtgärder inte varit tillräckliga begär undertecknad organisation att arbetsgivaren senast tisdagen 5/6 redovisar åtgärder för att säkerställa en god och hälsosam arbetsmiljö.”

Föregående

Senaste löparfyndet: 37-årig fyrabarnsfar

Nästa

Dataintrång i 16000 fall - polisman åtalas