Alliansen vill att utländska observatörer bjuds in till Göteborg för att förhindra fusk i valet i september.

De rödgröna fruktar att valet ska påverkas av  nazister. Bland andra.

Hur stort är egentligen problemet?

I en inlaga till kommunstyrelsen föreslår alliansen att oberoende observatörer bjuds in för att granska kommande val och valrörelse.

”Den svenska demokratin är stark och har ett av världens högsta valdeltagande… Men det svenska valsystemet har sina brister”, skriver de. ”På valdagen 2014 besökte valövervakare från fyra länder en knapp tredjedel av vallokalerna i Stockholms Stad. Rapporten beskriver hur flera väljare går in bakom samma skärm för att rösta tillsammans i vad som kallas familjeröstning. Observatörerna kunde visa att så kallad familjeröstning förekom i hela 72 stycken av de 188 granskade vallokalerna…. 
Sverige har även haft flera exempel på valfusk. Vid valet 2002 genomförde valarbetare från ett parti en poströstning vid ett ålderdomshem i Hässelby, Stockholm, där endast partiets valsedlar fanns utlagda. Vid valet 2010 fick kommunalvalet i en valkrets i Örebro göras om på grund av fusk. Detta skedde efter att ett parti anordnat en så kallad valskola där väljare instruerats i hur man röstar, varpå deltagarna gick i samlad trupp till vallokalen.
… Vi vill att Göteborg bjuder in oberoende observatörer till Göteborg för att granska valet. Det kan handla om att experter från till exempel OSSE inbjuds att övervaka att valsedlar läggs ut på ett korrekt sätt, att det inte sker något politiskt kampanjande i vallokalerna, att människor kan rösta utan att bli övervakade av andra i röstbåsen, liksom rösträkningsprocessen...” Också de rödgröna är rädda för otillbörlig påverkan i valet:
”… Polisen befarar att vissa gruppers deltagande i valet kan påverkas av andra. Framförallt har polisens kommenderingschef för valet pekat på extremistgruppers påverkan, och att kvinnor som grupp riskerar att hindras att rösta. I Göteborg med omnejd har vi under senare år haft en mycket aktiv nazistisk organisation men även andra extremistgrupper kan försöka påverka väljares beteende. Det är viktigt att staden som anordnare av valet gör en analys och ett förebyggande arbete för att förhindra sådan påverkan”, skriver de och föreslår att ’stadsledningskontoret får i uppdrag att … göra en riskanalys och vid behov återkomma med förslag på åtgärder för att förebygga otillåten påverkan gentemot väljarna’.”

Föregående

DN:s robot får nog huvudvärk

Nästa

Lugnet återställt på Passcentralen