Hur vi ska hantera vardagen, var temat på torsdagens avdelningsmöte för Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg. Bakgrunden är att förbundet från den 1 april i år utestängs från nästan all facklig verksamhet, som en direkt följd av arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnars nya policy.

– Medlemmarna stöttar förbundsstyrelsens hållning att för närvarande inte vidta några stridsåtgärder, berättar från mötet Erik Helgeson från förbundsstyrelsen för Spanaren.

– Vi försöker hitta en strategi för vardagen, tillägger han.

Stämningen bland medlemmarna beskrivs som relativt lugn, även om många är uppriktigt upprörda över den nya situation som följer av arbetsgivarorganisationens policy. Den betyder i praktiken att Hamnarbetarförbundet självt måste initiera varje fråga man vill driva. Detta enligt Medbestämmandelagen, Mbl, paragraf 10.

– Det blir ett gnetande på lokal nivå, säger Erik Helgeson. Det betyder en anpassning till ett nytt läge.

Den fackliga verksamheten minimeras

Sveriges Hamnar vill att medlemsföretagen ska göra samma distinktion som lagstiftningen gör mellan fackföreningar med kollektivavtal och fackföreningar utan. Policyn, som gäller från den 1 april i år, medför att Svenska Hamnarbetarförbundets fackliga verksamhet i hamnarna begränsas till absolut minsta nivå, den som lagen föreskriver.

Sveriges Hamnars VD Joakim Ärlund skrädde inte orden när policyn presenterades:

– Det vi historiskt kan se är att Hamnarbetarförbundet bland annat genom hot om strejk har tvingat till sig rättigheter som förbundet enligt lagen inte har rätt till, vilket är en orimlig ordning och hotar den svenska modellen.

Nya samtal efter påsk

Det fortsatta arbetet i frågan om eventuellt samgående/samarbete mellan Transport och Svenska Hamnarbetarförbundet kommer att diskuteras på kommande möten mellan de båda förbunden. Nytt datum är inte utsatt men ambitionen är att träffas efter påskhelgen.

Hamnarbetarförbundet har på sistone även haft andra motgångar. I februari förlorade förbundet i AD, Arbetsdomstolen, och får betala rättegångskostnaderna på drygt 600 000 kronor i en fråga om rätten till ersättning för fackligt arbete.

Arbetsdomstolen gav Sveriges Hamnar och APM Terminals rätt i att ha dragit in fackliga förmåner för Hamnfyrans ordförande. Enligt lag förutsätter dessa förmåner kollektivavtal vilket Hamnarbetarförbundet saknar.

Föregående

Alltför många har för låg lön i VG-regionen

Nästa

Passkaoset överraskar polisen