För ett par år sedan granskade Spanaren hur kommunen anlitade konsulter för att lära chefer på alla nivåer att hantera journalister.

Bland dem som gick kurser fanns alla Intraservice dåvarande chefer.

Vilken nytta har de haft av den satsningen?

Nu kan förstås ingen lasta medietränaren Staffan Sjöberg på Kraftord för att det gick som det gick med sparkade chefer och avpolletterade politiker på Intraservice.

Men just därför: Vilken nytta har dessa chefer haft av medieträningen?

Under kursen  genomfördes bland annat intervjuövningar framför en tv-kamera.

En av övningarna – som skulle vara realistisk – gick ut på att deltagarna fick tid på sig för att ”formulera ett budskap som de sedan ska öva på att framföra oavsett frågornas formulering”.

Läs det igen: cheferna tränades i att föra fram ett budskap och strunta i frågorna de fick. Och det kallades för realistisk krishantering.

Den metoden hjälpte i varje fall inte kursdeltagaren Nisse Waldefeldt, Intraservice högste chef som fick sparken med tre miljoner i avgångsvederlag.

Så till vilken nytta tränar kommunen sina chefer i mediehantering? Vore det inte rimligare med kurser i kommunal demokrati eller någon kurs som kan lära dem att skilja mellan sina egna och skattebetalarnas pengar så att de själva betalar sina fester och nöjesresor?

I fråga om medieträning erbjuder sig Spanaren att gratis bistå med sin kunskap om hur medier bör bemötas i en krissituation oavsett vilka frågor som ställs:

– Var dig själv!

– Säg som det är!

– Dölj ingenting!

Läs också:

Så medietränar kommunen sina direktörer

 

Föregående

DOKUMENT: Revisionsrapporten som fällde politikerna

Nästa

"Ingenting om ledningens ansvar för dödsfallet på hemmet"