Sociala resursförvaltningens yttrande till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om skandalen på Kofferdalen imponerar inte på Bo Sannum:

– Det står inte en rad om ledningens ansvar.

Sannum rekryterades till korttidshemmet vid Amundön för att styra upp och organisera en arbetsplats full av bristande rutiner, konflikter, motsättningar och med delar av personal som struntade i regler och scheman.

Han försökte så gott han kunde men blev alltmer frustrerad av uteblivet gehör och stöd från ledningen. Efter ett år, sommaren 2017, blev situationen outhärdlig och Bo Sannum sade upp sig.

En kort tid därefter inträffade två olyckor som saknar motsvarighet inom denna verksamhet.

I oktober skållades en liten flicka så svårt i badkaret att hon måste vårdas på sjukhus i 13 dagar.

I början av januari lämnades en gravt funktionshindrad tonårspojke ensam i badkaret. Han påträffades livlös och avled ett dygn senare på sjukhuset.

Skrämmande

Bägge händelserna är anmälda till IVO enligt Lex Sarah. Yttrandet från Social resursförvaltning till IVO är på tio A-fyrasidor och ett försök att beskriva omständigheterna kring de tragiska olyckorna, hur organisationen såg ut under den aktuella perioden och Kofferdalens historia.

I långa stycken är det omtumlande, skrämmande och direkt sorglig läsning.

Den kvällen, 3 januari, när pojken drunknade i badkaret var han och ett barn till gäster på
korttidshemmet. Två stödassistenter var i tjänst.

Den ene befann sig i köket och lagade mat tillsammans med ”sitt” barn som efter en
stund gick till badrummet för att borsta tänderna och kom ut igen och berättade att
pojken ”sover”.

Han hade alltså lämnats helt ensam i badet, totalt i strid med gällande regelverk. Ambulans och polis anlände men pojkens liv gick inte att rädda.

Nu pågår en polisutredning, bägge stödassistenterna är misstänkta för vållande till annans död och även varslade om avsked.

Kofferdalen stängdes omedelbart efter dödsolyckan, personalen är skingrad och omplacerad och inom kort återuppstår korttidshemmet i ny skepnad på före detta Högsbo sjukhus.

Social resursförvaltning konstaterar att Kofferdalen har en mångårig historia med konflikter mellan medarbetare och ledning. Chefer har kommit och gått, fyra till antalet under de två senaste åren. Även bland personalen har omsättningen var hög.

IVO har gjort tillsyn flera gånger, Arbetsmiljöverket har givit förelägganden och personalhälsovården har kopplats in med stora insatser.

Trots detta har missförhållandena bara fortsatt.

Det var i ännu ett försök att skapa ordning som den mycket erfarne och erkänt kompetente Bo Sannung rekryterades sommaren 2016.

Han såg på ett tidigt stadium att det fanns individer bland de anställda som inte hörde hemma där. Till dem hörde den två brottsmisstänkta stödassistenterna.

Bo Sannung ville ha dem uppsagda.

Han har gjort en egen anmälan till IVO som också kommer att ligga till grund för ett beslut från myndigheten.

Bo Sannung har läst Social resursförvaltnings yttrande och den har enligt honom
avgörande brister.

Föregående

Vilken nytta har Intraservice haft av chefernas medieträning?

Nästa

Hur mäter man skolresultat?