Beslut om vem som skall få bygga en eventuell linbana över Göteborgs hamninlopp dröjer, troligen flera månader.

Banan är tänkt att gå från Järntorget till Wieselgrensplatsen.

När Spanaren skrev om det planerade bygget för två veckor sedan hade anbud lämnats in av två konsortier: ett från NCC Sverige med partner, ett andra av Peab med partner.

Vid Trafikkontorets bedömning av anbuden fattades beslut om att föreslå Trafiknämnden att anta NCC:s förslag, ett beslut Peab överklagade till Förvaltningsdomstolen i Göteborg.

När kommer ett beslut?

Hur lång tid behöver domstolen på sig för att fatta beslut?

Så här svarade föredragande juristen Michaël Koch på Spanarens fråga:

”Den generella handläggningstiden för denna typ av mål är för närvarande 4-6 månader.”

Nästa fråga blir då: Vad gör Trafikkontoret i väntan på beslut?

– Ingenting, fast vi har förstås lämnat in ett bemötande av överklagandet till rätten. Sedan får man räkna med, att Peab även har synpunkter på vår inlaga. Därtill kanske domstolen begär in ytterligare förtydliganden eller kompletteringar.

Det säger Dan Sandros, chef för Trafikkontorets avdelning för anbud, till Spanaren och fortsätter:

– Sådant här tar tid, det får man räkna med, men man måste ju låta juridiken och demokratin ha sin gång. Var den slutliga kostnaden kommer att hamna vet vi inte i dagens läge. Vi betraktar projektet som en samverkansentreprenad där den som får jobbet bygger med öppna böcker med redovisning av alla utgifter.

– Öppna böcker… vad betyder det? Löpande räkning?

– Så skulle man också kunna säga, förklarar Dan Sandros till sist.

Läs även: Bolag överklagar Trafikkontorets anbudsbedömning

Föregående

Snart måste vi klara oss en vecka - utan vedspisar!

Nästa

4100 kräver att Kortedala bibliotek blir kvar