Efter ett demonstrationsmöte på Kortedala torg på tisdagen, där 100-talet människor krävde att Kortedala bibliotek skall vara kvar, deltog demonstranterna i Östra Göteborgs öppna SDN-möte.
Där lämnade initiativtagarna till Rädda Kortedala bibliotek över listor med över 4100 namnunderskrifter.

Stadsdelsnämnden har tidigare beslutat att flytta biblioteket eftersom resurserna för Kortedala minskas i och med öppnandet av det nya Världslitteraturhuset på Gamlestadstorget hösten 2018.
Kortedala bibliotek har varit ett så kallat resursnämndsbibliotek. Resursuppdraget flyttar nu till Världslitteraturhuset istället och Kortedala bibliotek blir ett stadsdelsbibliotek med minskad budget och därmed också minskad verksamhet.

Men beslutet att flytta på biblioteket och minska på den väl fungerande verksamheten i lokalerna, där biblioteket funnits sedan 1959, har väckt ilska och missnöje bland medborgarna. På torgmötet visade en samling av unga och gamla med rötter från både när och fjärran sitt missnöje med beslutet. Många uttryckte också en förundran över skillnaderna i politikernas löften och fagra ord om satsningar i stadsdelen och deras handlingar i verkligheten.

Namnlistorna lämnades till SDN med kravet ”Försvinner biblioteket så blir Kortedala torg ännu mer öde. Biblioteket ska vara kvar! Satsa på förorten!” Stadsdelsnämnden beslutade därefter på mötet att ”stadsdelsdirektören får i uppdrag att hitta ersättningslokaler för Kortedala bibliotek på Kortedala torg eller i nuvarande lokaler på mindre yta”

Så, trots att beslut redan är tagna så kanske ett så massivt – och oväntat – tryck från så många människor ändå kan få politikerna att tänka om. Förmodligen är tisdagens beslut i alla fall inte slutet på kampen för Rädda Kortedala bibliotek….

Föregående

Trafikkontoret avvaktar besked om överklagande

Nästa

Så chockhöjdes partistödet 2014