De partier i kommunen som är för Västlänken har planer på att plöja ned ytterligare 50 miljoner på reklam och PR för bland annat detta projekt under den kommande tioårsperioden.

Av dessa pengar skall skattebetalarna i Göteborg stå för cirka 18 miljoner.

Det här motsätter sig kommunalrådet Martin Wannholt, oberoende ledamot.

Han har därför till sammanträdet i Kommunstyrelsen onsdag 13/12 lämnat in ett avslagsyrkande.

”Budget utan gränser?”

Så här lyder avslagsyrkandet i sin helhet gällande det föreslagna samarbetsavtalet Västsverige växer – operativa gruppen kommunikation:

”Göteborgs Stad är nog den kommun i Sverige som lägger mest skattepengar på så kallad kommunikation till medborgarna. Vi har sett hur stadens egen tidning används i propagandasyfte, med rena felaktigheter samt tillrättalagda intervjuer.
Västsvenska Paketet tycks ha haft en kommunikationsbudget som saknar gränser. Trots detta fortsätter det enormt kompakta motståndet mot Västlänken hos en majoritet av göteborgarna. Anledningen är enkel, då Västlänken skulle innebära en enorm skadegörelse på vår stad och dess fastigheter. Och att resenärerna skulle få längre restid till jobbet genom att tvingas åka en omväg via en tom station i Haga.
Att med ett ’kosmetiskt grepp’ från Västsvenska Paketets ledningsgrupp, döpa om kommunikationen till ’Västsverige växer’ och tvätta bort ordet Västlänken, hjälper föga. Förslaget innebär utökat onödigt slöseri med kommunala resurser, 1 645 000 kronor varje år. Det motsvarar kostnaden för att anställa minst två extra specialpedagoger varje år.”

Föregående

Öppna Göteborg ger upp och läggs ned

Nästa

Den svenska kulturen finns!