Det kommunala partiet Öppna Göteborg! kan läggas ned om knappt en vecka.

Det är varje fall vad styrelsen för den ideella förening som står bakom partiet föreslår att en extrainsatt föreningsstämma skall besluta 18 december.

Det är ingenting som talar för att stämman skulle besluta något annat.

Från att som mest ha haft 498 medlemmar vid tiden för partiets första (och sista) kommunalval 2014 har föreningen i dagsläget endast ett fåtal kvarvarande medlemmar

– Vi i styrelsen har kommit fram till, att det inte är någon idé att fortsätta verksamheten med sikte på valet 2018, säger föreningens sekreterare Ulla Nylin. Intresset är för dåligt och har varit det en längre tid.

Dennis Töllborg startade

Partiet startades av Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, i början av januari 2014 sedan han i slutet av 2013 skrivit en uppmärksammad debattartikel om den utbredda korruptionen i Göteborgs kommun.

Men trots ett intensivt valarbete lyckades partiet inte få något mandat i fullmäktige. De 6 070 rösterna var så jämnt fördelade i Göteborgs fyra valkretsar att röstetalet inte räckte till i någon av dem.

Grundaren själv har inte deltagit i några aktiviteter de senaste två åren, enligt Ulla Nylin.

Konflikt med styrelsen

De läsare som troget följt Spanaren från början av 2015 kommer säkert ihåg att tidningen har sina rötter i Öppna Göteborg! och då hette Visslan.

Men efter en konflikt med styrelsen, som inte ställde sig bakom de ideellt arbetande journalisternas krav på att få överta utgivningsbeviset, tackade medarbetarna för sig och startade eget: Spanaren.

Spanaren har sedan dess inte haft något med Öppna Göteborg! att göra, men arbetet fortsätter liksom de tre senaste åren att bland annat avslöja oegentligheter i politikens och kommunens gråzoner.

Spanaren har sökt Dennis Töllborg vid tre tillfällen för en eventuell kommentar till den föreslagna nedläggningen men inte lyckats etablera kontakt.

Läs också:

Stor intervju: Vem är professor Töllborg?

Visslan och Dennis Töllborg – vad som egentligen hände

Föregående

Nevs nära produktionsstart i Kina men utveckling kvar i Trollhättan

Nästa

Wannholt vill inte satsa fler miljoner på PR och reklam