– Fokus nu är att få fabriken i Tianjin komplett och starta produktionen i Kina, säger Stefan Tilk, VD för elbilsföretaget Nevs med huvudkontor i Trollhättan, i en intervju för Spanaren.

Verksamheten i Trollhättan behåller den strategiskt viktiga produktutvecklingen av nästa generation Nevsbilar, med arbetsnamnet D1. Går allt väl och som tänkt kan den nya bilen en dag komma att tillverkas även i Trollhättan.

Utvecklingen av dagens elbil, Nevs 9-3 EV, lämnas över till fabriken i Kina.

Stefan Tilk, VD för Nevs i Trollhättan

Elbilsföretaget Nevs har vuxit fram ur resterna av Saab Automobile AB, som upphörde med verksamheten i samband med konkursen i december 2011.

Kniven mot strupen

Men den allt överskuggande frågan för företaget är likviditeten. Man kan säga att arbetet med att dra runt företagets ekonomi är som att jobba med kniven på strupen. Det gäller att få en bärkraftig ekonomi som håller fram till dess att bilarna kan börja säljas och skapa ett positivt kassaflöde.

Problemställningen framgår i årsredovisningen för 2016, där bedömningen görs att företaget klarar 2017, eftersom ny finansiering troligen säkras i slutet av det året. Nevs fick ett andrum i oktober med avtalet med mobilitetsföretaget DiDi i Kina, som går in med 500 miljoner dollar.

– Vi får inte allt på en gång, säger Stefan Tilk. En svårighet som företaget måste hantera är att de kinesiska myndigheterna i princip sagt stopp för utförsel av valuta från Kina.

Nevs är helt beroende av pengar från Kina, en situation som företagsledningen har att hantera.

DiDi har gått in både som delägare och som beställare. Det betyder att Nevs nu med DiDi har fyra huvudägare.

Jiang kom, såg och köpte

Nevs grundare, styrelseordförande och huvudägare är den kinafödde affärsmannen Kai Johan Jiang, som för 1,8 miljarder kronor sommaren 2012 köpte konkursboet efter Saab Automobile. Kai Johan Jiang, som är svensk medborgare, sålde av sina verksamheter i Kina för att finansiera köpet och har envetet byggt vidare på elbilsföretaget Nevs, skaffat samarbetspartners och är nu nära produktionsstart av elbilen Nevs 9-3 i Kina.

Kai Johan Jiang, som grundade Nevs

Om Kai Johan Jiang berättas det att han ursprungligen tänkt sig som student att komma till Schweiz men att språkförbistring gjorde att han i stället kom till Sverige. Då hade den här berättelsen kanske aldrig blivit skriven.

I Tianjin, hamnstad till Beijing ett tiotal mil därifrån, ligger Nevs fabrik, som ska producera för Kina, världens största bilmarknad med cirka 30 miljoner sålda bilar.

Monteringsfabriken är nu färdigbyggd och den först monterade bilen, 9-3 EV, (Electric Vehicle) rullade för en vecka sedan av slutmonteringen den 5 december. Press och måleri färdigställs under våren 2018.

Fabriken har fått produktionslicens av berörd myndighet i Kina och nu återstår drygt ett halvår för homologering – och certifiering, innan bilen kan säljas och levereras till kund. En förserie om 125 bilar, som tillverkats i trollhättefabriken, ska nu passera genom Tianjinanläggningen innan pappersarbetena är gjorda och produktionen för kund kan ta fart.

Målet för 2018 är att under hösten bygga cirka 10 000 bilar och så småningom öka tempot och gå upp i 50 000-takt i produktionen för att året därpå, 2019, tillverka cirka 50 000 elbilar. Nästa steg är att bygga 100 000 bilar i årstakt.

2021 kan elbilarna byggas i Trollhättan

Fabriken i Tianjin får med tilläggsinvesteringar en kapacitet på 200 000 bilar. Först när den volymen uppnås kan det bli aktuellt att bygga kompletta bilar även i Trollhättefabriken, den som tidigare byggde Saab. Det kan bli aktuellt omkring 2021 enligt företagets nuvarande affärsplan.

Nevs förfogar i det läget över en sammanlagd produktionskapacitet i Tianjin och Trollhättan om drygt 400 000 bilar.

Skulle det komma att behövas brukar det alltid gå att göra fler bilar än vad det teoretiska kapacitetstaket anger.

Företaget arbetar nu med vilka samarbeten och vilken kompetens som behövs för att kunna göra avtryck på den växande elbilsmarknaden i de kinesiska storstäderna.

– Jag tycker att vi har fått in de viktigaste samarbetspartnerna nu när avtalet med det kinesiska mobilitetsföretaget DiDi och dess plattformar slutits, kommenterar Stefan Tilk.

Affärskonceptet: Förbättra miljön och få bort trängseln

Ett strategiskt centralt samverkansavtal finns med Microsoft och med kommuner i Kina för att skapa mobilitetstjänster så att trafikstockningar minimeras och miljön förbättras. Det gäller storstadsområdena med 15-20 miljoner invånare. Microsoft blir länken mellan DiDis plattform och bilen och med en kommunal infrastruktur utbyggd blir bilarna självkörande, kan bokas av kunden för olika ändamål – en körning med chaufför om så önskas samma dag till en viss adress, eller för en veckas behov en månad senare, och så vidare.

– Det är ett tydligt krav från de kinesiska myndigheterna att uppnå denna mobilitet i storstäderna, säger Stefan Tilk. Han antar att hälften av alla bilar som säljs i Kina om 12-13 år kommer att vara eldrivna bilar.

Företagen blir de huvudsakliga kunderna

Kunder till Nevs elbilar blir till största delen mobilitetsföretaget DiDi och andra företag, men knappast privatpersoner.

Att DiDi intresserade sig för Nevs berodde på att företaget hade behov av att komma närmare bilutvecklingen.

Men Didi arbetar inte enbart med Nevs i bilbranschen!

Elbilarna blir allt fler i Kina, så konkurrens saknas inte. Den skandinaviska designen uppskattas av de yngre generationerna, precis som säkerhets- och kvalitetsaspekter.

Stefan Tilk påpekar att bilen som företaget bygger till 70 procent har nya komponenter och system jämfört med den Saab-modell som var dess ursprung.

Trollhättan utvecklar nästa elbil

Nästa generationer bilar presenteras 2020, och det är med den utvecklingen Nevs ingenjörer och tekniker i Trollhättan är inriktade på. Bilen kallas internt för D1 men vad bilens namn ska bli när den så småningom lanseras är inte fastställt ännu. Saabnamnet har förpassats till historien.

– Vilken kärnkompetens vi själva behöver i konkurrensen är en diskussion vi för på företaget, säger han. Han bedömer att hälften av all elbilsförsäljning kommer att ske i Kina, där man centralt fattat beslutet att Kina ska bli världsledande på elbilssidan. Elbilen kommer under de närmaste 15 åren att dominera världens bilförsäljning.

– Hur det kan se ut därefter är svårt att säkert sia om idag, säger Stefan Tilk.

Sammansättning av andra bilmärken tänkbar

Ett scenario Nevs också arbetar med är legotillverkning i Trollhättan för andra bilfabrikat, alltså att Nevs tar upp montering för ett eller flera bilföretag. Vilka de är, som företagsledningen samtalar med, eller varifrån de kommer vill Stefan Tilk inte berätta. Men den gamla Saabfabriken har kapacitet, om det skulle bli aktuellt.

– Startsträckan för att börja med legotillverkning ligger mellan 12 och 18 månader, säger han.

– Nevs kommer säkert alltid att vara en relativt litet företag , som måste vara flexibelt för att kunna ändra inriktning när det behövs, säger Stefan Tilk.

NÅGRA FAKTA:

Personal i Trollhättan: Totalt 735 personer, varav 150 i produktion och övriga på produktutveckling. Dessutom ca 100 konsulter.

Personal i Tianjin: cirka 500 personer.

Delägare:

National Modern Energy Holdings Ltd., som ägs av grundaren och huvudägaren Kai Johan Jiang,

The Tianjin Binhai Hi-tech Industrial Development Area,

State Research Information Technology Co.,

Didi Chuxing.

 

Föregående

Kommunen vill slippa vitesansvar för skolkande elev

Nästa

Öppna Göteborg ger upp och läggs ned