Göteborgs kommun vill inte kännas vid sitt ansvar för att en elev på högstadiet knappt varit i skolan sedan höstterminen 2015.

Kommunen har därför överklagat ett vitesföreläggande på 300 000 kronor från Skolverket, som krävt att kommunen ska utreda elevens situation för att vidta de åtgärder som behövs för att eleven ska kunna fullgöra sin skolgång.

Det var elevens vårdnadshavare som i somras vände sig till Skolverket efter att ha känt bristande stöd från skolan.

Eleven hade då i stort sett uteblivit från skolan sedan höstterminen 2015.

Hösten 2017 var eleven i skolan en dag. Den första skoldagen.

Skolverket upptäckte att skolan inte gjort någon utredning till orsakerna till elevens frånvaro. Något som den har skyldighet till, enligt skollagen.

Även om vissa åtgärder vidtagits ansåg skolinspektionen att kommunen förhållit sig alltför passiv i förhållande till elevens frånvaro. Inspektionen krävde därför att kommunen skulle genomföra en utredning och vidta nödvändiga åtgärder. Föreläggandet kombinerades med ett vite på 300 000 kronor.

Kommunen har dock överklagat vitesföreläggandet  och hävdar bland annat att de åtgärder Skolinspektionen angett i sitt beslut inte är tillräckligt preciserade och att kommunen skulle sakna  ”faktiska eller rättsliga möjligheter att följa föreläggandet”.

Kommunen hävdar också att Skolinspektionen i samtal med kommunen skulle ha sagt att föreläggandet ska användas ”för att utöva påtryckningar på Barn- och Ungdomspsykiatrin”.

Det sistnämnda är ett missförstånd, hävdar Skolinspektionen. Och framhåller att kommunen har skyldighet att genomföra en utredning om elevens situation och vidta de åtgärder som behövs i det individuella fallet.

Det överklagade beslutet ligger nu som ett ärende i förvaltningsrätten i Stockholm medan den drabbade eleven ännu inte fått den hjälp hen behöver.

Föregående

Utveckla Frölunda kulturhus?

Nästa

Nevs nära produktionsstart i Kina men utveckling kvar i Trollhättan