Sex kulturproducenter på Frölunda Kulturhus vänder sig i ett brev till kommunens politiker för att utveckla verksamheten till ”ett unikt kulturkluster” i Frölundagymnasiets gamla lokaler.

Så här skriver de sex undertecknarna:

”- – – Frölunda Kulturhus består idag av kulturproduktion, Frölunda bibliotek (det näst största i Göteborg) med skolbibliotekscentralen, Frölundabadet och sporthallar m.m. Vid årsskiftet kommer badet att organisatoriskt övergå till Idrott och föreningsförvaltningen. Den stora omorganisation som pågår inom Göteborgs Stad skulle kunna leda till en kulturexpansion för institutionen Frölunda Kulturhus, som har ett brett uppdrag för hela staden.

Vi som dagligen arbetar på Frölunda Kulturhus ser en kulturell utvecklingspotential i de stora lokalerna, f d Frölundagymnasiet, som finns i huset. Där finns det möjlighet att t ex inrymma en fast dansscen för barn och unga, en nycirkusscen även den med inriktning för barn och unga, ateljéer för fria konstnärer, inspelningsstudio, replokaler för fria teater- och musikgrupper, replokaler för amatörgrupper, lokaler för kreativa utbildningar m.m. Säkert kan fler kulturaktiviteter få plats i de befintliga rymliga utrymmena.

Att koppla flera kulturverksamheter till en inarbetad kulturinstitution som Frölunda Kulturhus ger många samordningseffekter. Det finns redan en befintlig infrastruktur med marknadsföring, lokalvård, reception/biljettförsäljning, café, utställningshall, fasta arrangemangsscener för att vidga och tillgängliggöra kultur och skapande verksamheter för stadens invånare i alla åldrar…

Här kan Göteborgs Stad skapa ett kulturkluster, som skulle vara helt unikt i sitt slag!”

 

Föregående

Ljus i fotbollsmörkret med nytt  lag från Biskopsgården

Nästa

Kommunen vill slippa vitesansvar för skolkande elev