Vid upprepade tillfällen har Arbetsmiljöverket granskat socialtjänstens lokaler i Hjällbo.

Och krävt åtgärder.

Främst gäller det personalens säkerhet men också arbetsbelastning och arbetsmiljön i stort.

Mycket litet har hänt sedan i början av året och nu riskerar kommunen ett vitesföreläggande.

Det var i februari och mars som Arbetsmiljöverket inspekterade socialkontoret på Hjällbo Lillgata och krävde en rad åtgärder. Vid uppföljning i augusti och september visade det sig att bristerna kvarstod.

Det gäller:

Lokalernas utformning.

Här kräver Arbetsmiljöverket bland annat att personal ska ha en reträttväg ut ur besöksrummen utan att de ska behöva gå förbi eventuellt aggressiva besökare. Och att alla ska kunna lämna arbetsplatsen vid dagens slut ”på ett tryggt och säkert sätt” – det vill säga utan att behöva passera den allmänna receptionen. Där har det hänt att arga klienter väntat på att handläggare ska gå hem för att ”prata med” dem.

Möjlighet att kalla på snabb hjälp.

Socialsekreterarnas och enhetschefernas arbetsbelastning.

Många har i dag – trots ”överanställning” – alltför många ärenden för att hinna med och kan inte alltid ta ut den ledighet de är berättigade till. Några har gått in och arbetat på lördagar för att hinna med sina ärenden.

”Sedan en tid tillbaka finns ett politiskt beslut angående åldersbedömningar av ensamkommande ungdomar. Detta påverkar socialsekreterarna inom Barn och unga framför allt, de måste plötsligt avsluta kontakten utan större förberedelser …”, skriver Arbetsmiljöverket och berättar att flera socialsekreterare beskriver fysiska symptom som ångest, sömnstörningar, ökad infektionskänslighet, yrsel och magkatarr till följd av arbetssituationen.

Arbetsmiljöverket anmärker också på personalutrymmen och luftkvalitet i lokalerna.

 

Föregående

"Ta pengar från Vårt Göteborg och rädda Slottsskogsobservatoriet"

Nästa

Stadens revisorer har blivit bättre på att snoka