Efter ett drygt decennium lämnar Lars Bergsten sitt uppdrag i revisorsnämnden. Det sista året har präglats av Intraservices skandalresor som ledde till en unik rapport.

Lars Bergsten hoppas att hans efterträdare på ordförandeposten ska få ett arvode som bättre motsvarar uppdragets omfång och betydelse.

Under hans första år i nämnden, då som vice, uppgick arvodet till 7 500 kronor i månaden. När han tog över ordförandeklubban räknades det upp till drygt 8 000 kronor.

– Det kan man ju inte leva på och jag gör ju inte detta för pengarna, påpekar Lars Bergsten.

I revisorsnämnden sitter 22 förtroendevalda politiker från alla läger. Deras gemensamma åtagande är att granska stadens alla andra nämnder.

De kommunala bolagen bevakas vart och ett av två av nämnden utsedda ledamöter.

De mest erfarna revisorerna kan ha upp till ett halvt dussin bolag på sina bord.

Lägg därtill ett stort antal yrkesrevisorer som gör Göteborg till landets i särklass revisorstätaste kommun.

Uråldrig princip

Lars Bergsten sticker inte under stol med sin uppfattning att ersättningen är låg, för att inte säga usel. Han är pensionär och menar att det nästan är en förutsättning.

– Det är inte förenligt med att vara anställd, det hade inte funkat.

Arvodet är satt efter en uråldrig princip från den tiden då stadens revisorer inte på långa vägar tillmättes samma betydelse som i dag.

– Beloppet motsvarar 15 procent av kommunalrådets arvode, förklarar Lars Bergsten och fortsätter:  I Västra Götaland är man modernare. Där ligger det på 30 procent av regionrådens ersättning.

– Det rimliga vore att kommunen höjde till mellan 30 och 50 procent.

Det är något som Lars Bergsten har för avsikt att föreslå arvodesnämnden och poängterar samtidigt att han inte talar i egen sak eftersom han alltså kommer att sluta efter nästa års val.

Nytt sätt att jobba

Revisorssysslan har helt ändrat karaktär de senaste tio åren, moderniserats, för att använda Lars Bergstens ord.

Förr hörde det till undantagen att nämnder och styrelsen råkade stöta på en revisor förrän först mot slutet av verksamhetsåret när räkenskaperna skulle granskas. I dag handlar det om mer eller mindre regelbundna besök och möten, dialog och samtal. Revisorerna ska stötta, peka på eventuella problem, göra riskanalyser men absolut inte föreslå lösningar.

– Det får vi inte, säger Lars Bergsten.

Ibland får revisorerna frågan, måste ni granska så mycket!?

Och det finns egentligen inga gränser för revisorerna befogenheter.

– Faktum är att det betydligt vanligare att vi riktar kritik mot att själva verksamheten inte sköts, inte ekonomin.

Känsliga områden

När det görs riskanalyser finns det vissa områden som är särskilt förtroendekänsliga för att använda revisorsspråk: Tjänstefordon, handkassor och resor.

Intraservice stod inför upphandling av ett nytt datorsystem och redan tidigt i våras gjordes 20 stickprov som visade att en hel del inte stod rätt till.

Det gällde resor, långa resor till främmande länder och till orter som var lätta att förknippa med nöjen och uppsluppna kvällar: Los Angeles, Las Vegas, Barcelona, Seattle.

Intraservice hade inlett ett minst sagt tvivelaktigt förhållande med en av leverantörerna och revisorerna hittade ett antal fakturor för middagar, nöjesaktiviteter, konsertbiljetter och annat. Vem som hade betalat vad var omöjligt att reda ut.

Stadsrevisionen beslöt att göra något alldeles unikt. Istället för att vänta till årets slut gick man ut med en rapport redan i augusti. Om den osannolika röran på Intraservice.

Arg och besviken

Lars Bergsten trodde att han hade varit med om det mesta men har flera månader senare svårt att dölja sin upprördhet.

-Som skattebetalare blev jag arg, som revisor besviken.

Han väger sina ord med omsorg där vi träffas på Stadsrevisionens högkvarter vid Stora Badhusgatan. Ändå, eftersom så många kommunala skandaler inträffat genom åren, kan han inte låta bli att utbrista:

– Lär dom sig aldrig!

Tjänstemän och politiker på Intraservice kan ju knappast vara omedvetna om att det finns ett antal frågvisa, nyfikna och envetna människor, arvoderade med skattemedel som förr eller senare (numera faktiskt förr) kommer att borra ned sig i avtal, krognotor och fakturor, och upptäcka sådant som är osunt eller till och i strid med kommunernas och Skatteverkets lagar.

Muteborg har blivit ett samlande begrepp för rader av skumma affärer och korrupta vänskapsförhållanden.

Här blir Lars Bergsten oväntat frispråkig.

-Ja, det verkar som om det där sitter i väggarna. Och jag tror inte att det räcker med att måla om. Man får riva hela rasket.

Fler avslöjanden?

Intraservice är långt ifrån färdiggranskat. Revisionen pågår till årets slut och slutrapporten blir offentlig i mars 2018. Det har till exempel gjorts långt många fler resor än de som fastnade i stickproven. På frågan om det kommer fler avslöjanden om oegentligheter blir Lars Bergsten en mussla.

– Det får du veta i mars.

Intraservice nämndordförande Tord Karlsson sitter fortfarande kvar medan hans bägge ersättare ställt sina platser till förfogande.

Som alltid ska revisorsnämnden fälla sitt utlåtande i konsensus vilket brukar kräva många och långa sammanträden innan alla kan enas.

Att det hela kommer att landa i en så kallad anmärkning är mer än troligt. Kan nämnden för Intraservice beviljas ansvarsfrihet?

Det är revisorsnämnden som rekommenderar tillstyrkan eller avslag men själva beslutet fattas av kommunfullmäktige.

 

Föregående

Socialtjänstens arbetsmiljö i Hjällbo underkänns - vite hotar

Nästa

Chalmers bygger Sveriges snabbaste dator någonsin