Göteborgs Stadsteater behöver tolv miljoner extra varje år för att finansiera den utökade verksamheten när teatern byggs om för 90 miljoner.

Ny scen och restaurang beräknas ge tre miljoner mer i intäkter.

Men också sju miljoner mer i kostnader.

Redan i dag ger verksamheten ett underskott på fem miljoner om året. Därav behovet av tolv miljoner mer i bidrag – från regionen och Göteborgs stad – vart år.

Den planerade ombyggnaden beräknas kosta 90 miljoner.

För de pengarna får den byggnadsminnesmärkta teatern vid Götaplatsen utökade restaurangytor i källarplan som frigör ytor för annan verksamhet, bland annat lunchteatern.

”En ursprunglig muralmålning kan friläggas samtidigt som arbetsmiljö och serveringslogistik förbättras avsevärt. Restaurang och barer planeras även i fortsättningen vara i egen regi bland annat för att personalen utgör en del av teaterns garderob- och säkerhetsorganisation”, skriver stadsledningskontoret.

”Fastighetsägaren Higab har beslutat om omfattande underhållsarbeten. Fasaden mot Götaplatsen och Berzeliigatan är i dåligt skick, fönster behöver renoveras/bytas, ventilationen behöver bytas och samordnas och stambyten måste genomföras. Energieffektiviseringar ingår i projektet. Stadsteatern har i investeringsbudget också planerade verksamhetsinvesteringar. Ett exempel är förstärkning av stora scenen.

Higab har skjutit upp underhållsarbetena i avvaktan på beslut om eventuell ombyggnation av teaterhuset. Oavsett ombyggnationen behöver nu Higab påbörja underhållet vid hösten 2018 och teaterhuset måste stängas under cirka fyra månader. Det omfattande underhållet skulle med fördel kunna kombineras med en ombyggnation och samordningsvinster kan då göras. Teatern slipper stängning två gånger, om ombyggnationen görs hösten 2018 till våren 2019, det vill säga en stängning från höst till vår”, skriver stadsledningskontoret.

Ett beslut i fullmäktige brådskar eftersom Stadsteatern redan i år skriver kontrakt med medarbetare för de uppsättningar som planeras till 2019.

TILLÄGG 9/11

Stadsteaterns chef Björn Sandmark vill framhålla att Stadsteatern inte går med förlust även om budgeten är underbalanserad. Och det är förstås en fråga om hur man räknar. Stadsteatern finansieras i huvudsak av skattebetalarna (precis som Operan och alla landets stora teatrar). En del pengar kommer från Göteborgs stad, en del från regionen och en del från staten.

Liksom de flesta institutioner inom den svenska scenkonsten har teaterns ekonomi försvagats under de senaste åren. Det beror på att kostnaderna ökat mer än bidragen.

Siffror ur årsredovisningen 2016:

Antal besökare: 93 439

Rörelsens kostnader: 98 084 00:-

Biljettintäkter: 14 376 000:-

Intäkter från restaurangverksamhet: 8 736 000:-

Övriga intäkter: 4 128 000:-

Statligt verksamhetsbidrag: 37 671 000:-

Koncernbidrag: 99,8 miljoner (finansierat med ett skatteväxlingsavtal mellan Göteborgs stad och regionen).

Föregående

Världselitens favoritdryck kommer från Göteborg

Nästa

Näst sista ronden i striden om höjda p-avgifter för boende