I trafiknämnden vann socialdemokraterna striden om boendeparkeringen – med hjälp av ordförandens utslagsröst.

I veckan förs frågan upp i kommunstyrelsen.

Men inte heller där är sista ordet sagt.

Enligt förslaget från trafiknämnden ska avgifterna för boendeparkering i Göteborg ”marknadsanpassas” genom att avgifterna vart år höjs med två procent över konsumentprisindex med början 2018.

Det ska enligt en beräkning från stadsledningskontoret ge kommunen 75 miljoner kronor i intäkter under nästa år. Eller 10-15 miljoner kronor mer än i år.

Men det är inte för pengarnas skull kommunen vill höja avgifterna. Utan mer för att få bilister att parkera på parkeringsanläggningar istället för på gatorna.

”Taxorna för boendeparkering ligger i de allra flesta fall långt under vad det kostar att parkera i närliggande parkeringsanläggningar. Detta har lett till att många väljer att parkera på gatorna fastän det finns lediga platser på kvartersmark. Boendes parkerade bilar dominerar gaturummen vilket leder till minskad tillgång till parkering för såväl yrkestrafik som för korttidsparkering för handel och andra ärenden. Den låga tillgången på lediga parkeringsplatser leder också till trafik som kör runt och letar efter en ledig plats”, konstaterar trafikkontoret i en bakgrundsbeskrivning.

I trafiknämnden var partierna oeniga.

(S)-förslaget vann med fyra röster mot fyra och ordförandens utslagsröst.

Alliansen ville inte höja taxorna alls.

Men inte heller (V) – som röstade för förslaget – och (MP) – som lade ned sin röst – var nöjda med förslaget.

Vänsterpartiet pekade på att förslaget inte leder till en marknadsanpassning. I till exempel Centrum kostar en parkeringsplats i en anläggning i snitt 1 630 kronor medan boendeparkeringen kostar 635 kronor per månad. Där ville V istället höja avgiften med tio procent utöver konsumentprisindex.

Miljöpartiet gillade tjänstemannaförslaget om månadsavgifter på mellan 200 (Landalahöjd, Kungsladugård och Änggården) och 1 100 (City) kronor per månad.

Inför kommunstyrelsens möte har SD lagt sig i debatten och stödjer alliansens förslag:

”I årtionden har det debatterats om att minska bilberoendet och satsa på kollektivtrafiken. Parkeringstalen på nya detaljplaner är nu så låga att det i princip inte går att äga bil om man vill bo i dessa områden.
 
Nu ska man klämma åt låginkomsttagare med sina enkla men nödvändiga fordon som behövs för att klara av vardagen. Redan sargade av en orättfärdig trängselskatt ska dessa utsatta familjer nu straffas med höjningar av bondeparkeringsavgiften utöver konsumentprisindex (KPI)”, skriver SD.

Sista ordet har kommunfullmäktige.

Föregående

Verksamhetens underskott ökar när Stadsteatern byggs om för 90 miljoner

Nästa

GAIS lyckliga lördag - en kollektiv utandning