Bild: Raymond Ståhl
Bild: Raymond Ståhl

Stackars alla kommunala chefer i Göteborg.

De har för många ögon på sig och kan inte längre göra vad de vill för skattebetalarnas pengar.

Som till exempel cheferna på Got Event. De får numera inte ens sina barns cyklar lagade av underlydande på jobbet.

Det började med ett par tips till visselblåsarfunktionen i augusti:

”Nu har arenachefen Christer Falk inrättat en cykelservice på Got Event utan någon som helst förankring. Detta är ju knappast vårt jobb och det drabbar vårt arbete. Inte nog med detta. Han uppmanar personal att på betald arbetstid köpa reservdelar och reparera hans privata cykel…”, skrev en tipsare bland annat.

Tipsaren påpekar att det inte är Got Events ansvar att reparera chefens privata cykel/cyklar.

Enligt tipsen hade reparationer av chefers cyklar pågått flitigt under ett halvår.

Den externa visselblåsarfunktionen, norska konsultföretaget BDO, tyckte att det inte lät tillräckligt allvarligt för att inleda en extern utredning. Istället bad kommunledningen att Got Event skulle göra en egen utredning.

Det gick snabbt. ”Utifrån mottaget tips har vi idag med hjälp av HR genomfört en intern analys av situationen. HR har intervjuat Chef Arenaservice, Driftschef samt anställd som utför cykelreparationer”, skrev Got Event i ett svar till stadsledningskontoret och bifogade följande analys:

”Valhallasporthall/Wallenstamshallen är en arena i Got Event som är bemannad med 6 stycken arenaarbetare. Dessa ombesörjer service till föreningslivet, sköter om hallarna och ser till att isen i Wallenstamshallen är i bästa skick.

En av våra medarbetare har stort intresse av, och kunskap kring, reparationer av cyklar och har i samråd påtagit sig att i mån av tid ombesörja att bolagets tjänstecyklar servas och lagas. Medarbetaren har medtagit egna verktyg för att kunna utföra dessa reparationer. När det finns behov av att inhandla cykeldelar till bolagets tjänstecyklar sker detta via vårt inköpssystem Winst.

Medarbetaren har i ringa omfattning även reparerat/servat några cyklar privat. Dessa servicearbeten har skett utanför arbetstid. Inköpen till reparationerna har även de skett utanför arbetstid eller på någon rast samt betalats privat. Medarbetaren använder egna verktyg.

Analysen visar inte på några oegentligheter. Däremot kan lämpligheten ifrågasättas då det kan ge upphov till missförstånd om uppdrag i anställningen sammanblandas med privata intressen.

Beslut: Bolaget har kommit fram till att privata cykelreparationer ej får ske på arbetsplatsen. Bolaget avser köpa in cykelverktyg för service av bolagets egna tjänstecyklar.”

Några oegentligheter hade således inte begåtts.

Stadsledningskontoret avskrev saken.

Men då, i början av september, kom det in ett nytt tips. Det rörde chefen för den avdelning (HR-avdelningen) som genomfört analysen:

”Den märkligt installerade cykelservicen på Got Event används flitigt av Got Events chefer. Nu är det HR-chefen Lena Moen som uppmanar anställda att reparera sin dotters cykel…”, skrev tipsaren.

Visselblåsarfunktionen pratade nu med Got Events vd som bekräftat att ”beslutet om att inte tillåta några privata cykelreparationer är verkställt och att detta inte längre förekommer på arbetsplatsen”.

Tipset avskrevs därmed.

Inga oegentligheter har således begåtts. Men livet för några av Got Events chefer har blivit mer komplicerat.

Föregående

Vårt Göteborg ska inte längre låtsas vara en journalistisk produkt

Nästa

Utländska byggföretag ska säkra antalet lägenheter i Göteborg