”Jag gör bedömningen att vårt arbetssätt inte varit korrekt.”

Så skriver Göteborgs kommunikationsdirektör Helena Mehner med anledning av bråket kring magasinet Vårt Göteborg.

Helena Mehner, som är magasinets ansvarige utgivare, går därmed öppet emot Vårt Göteborgs redaktör Margareta Romare.

Bråket började med att Barbara Lindell, ordförande i den ideella föreningen Trädplan Göteborg, och docent Patrik Höstmad, medlem i nätverket Yimby (”Yes in my backyard”) var missnöjda med en artikel för vilken de intervjuats under rubriken ”Träd som väcker känslor”.

De skrev brev till Helena Mehner och debattinlägg på bland annat Yimbys hemsida. Margareta Romare besvarade kritiken och framhöll att de båda godkänt sina svar och beklagade om de ändå kände sig illa behandlade.

Helena Mehner går längre än så.

Hon tar i praktiken avstånd från hur Vårt Göteborg arbetat.

I ett brev till en göteborgare som anser att Margareta Romare agerat korrekt i samband med den omstridda artikeln skriver Helena Mehner:

”Jag gör bedömningen att vårt arbetssätt inte varit korrekt. Vi har påbörjat en översyn. Tidningen är en informationstidning från staden till boende, besökare och näringsliv. Detta behöver tydliggöras och arbetssätt klargöras”, skriver hon.

Exakt vad översynen leder till är svårt att se men gissningsvis leder det till att Vårt Göteborg lämnar journalistiken också till formen för att bli ett ensidigt informationsblad ”från staden” till boende, besökare och näringsliv.

Redaktören Margareta Romare sade upp sig från magasinet den 28 augusti – alltså innan bråket började – för att börja ett nytt jobb inom kommunen från den 1 november.

Läs Spanarens senaste artikel och Margareta Romares kommentar här:

Föregående

Det ogudaktiga valet

Nästa

Vem ska nu laga cyklar åt chefer och deras barn på Got Event?