VÅRT GÖTEBORGS redaktör Margareta Romare har svarat på kritiken om hur tidningen bedriver journalistik i samband med en artikel om träden som ska bort eller flyttas i samband med bygget av Västlänken.

Margareta Romare är en mycket duktig journalist – men hennes roll som kommunal tjänsteman med ett av kommunledningen bestämt uppdrag gör hennes jobb omöjligt. 

Spanaren skrev i förra veckan om det missnöje som Barbara Lindell, ordförande i den ideella föreningen Trädplan Göteborg, och docent Patrik Höstmad, medlem i nätverket Yimby (”Yes in my backyard”), gett uttryck för efter att ha låtit sig intervjuas av Vårt Göteborg.

Det är uppenbart att skillnaden mellan journalistik, nyhetsförmedling, information och opinionsbildning behöver tydliggöras när Göteborgs Stad kommunicerar med medborgarna. Det är nog till och med rimligt att Vårt Göteborg begränsar sitt åtagande till att förmedla officiell information och inte ge sken av att bedriva en journalistisk gärning i medborgarnas tjänst”, skrev de.

I brev till de båda tar Margareta Romare på sig ansvaret för vad som skett och beklagar det inträffade.

Hon ger också viss inblick i hur arbetet på Vårt Göteborg bedrivs.

IDÉN MED ARTIKELN var att ”sammanföra representanter från två 0lika medborgargrupper som har skilda synsätt”. Vårt Göteborgs läsare skulle få ta del av ”båda sidornas bästa argument”. För att försäkra sig om att intervjupersonerna hade ”rätt” åsikter pratade Margareta Romare först med Alvar Palm som skulle representera Yimby.

Han fick dock inte intervjuas i Vårt Göteborg eftersom han är stadsdelspolitiker.

”Enligt direktiven till mig så får inga politiker medverka i magasinet Vårt Göteborg”, skriver Romare.

Istället intervjuades Patrik Höstmad. Att hans åsikter var de rätta hade Margareta Romare dock inte försäkrat sig om i förväg.

”Det kan jag nu i efterhand se var fel. Där är jag självkritisk”, skriver hon.  ”Jag fick (felaktigt om jag nu förstår saken rätt) uppfattningen att du och Alvar hade ungefär samma synsätt på träden och Västlänken.”

NÄR REPORTERN lämnade in sin text tyckte Romare att artikeln inte ”hade det upplägg jag hade lagt ut som uppdrag på byrån”.

Ansvarig utgivare för Vårt Göteborg är stadens kommunikationsdirektör Helena Mehner. Också hon har skrivit om saken:

”Som ansvarig utgivare … är jag ledsen och beklagar att ni känner er besvikna… Vår ambition är alltid att reportagen i Vårt Göteborg ska ge en rättvisande bild.”

Vi har utifrån Göteborgs Stads informationspolicy ett stort ansvar i allt vårt kommunikationsarbete. Vi ska vara öppna, trovärdiga och kommunicera fakta utifrån fattade beslut. Informationen ska alltid vara opartisk och saklig, det gäller både positiva och negativa budskap”, skriver hon.

Alltså:

Vårt Göteborg lägger ut uppdrag på en pr-byrå för att intervjua personer med ”rätt” åsikter som ska spegla diskussionen på ”rätt” sätt. De intervjuade får inte vara politiker – varav följer att politiker inte heller kan ställas till svars i magasinet. Magasinet ska ”kommunicera fakta utifrån fattade beslut”.

Här finns inte ett spår av det som normalt kopplas ihop med journalistiskt arbete i form av ett kritisk granskande förhållningssätt. Vårt Göteborg är, som Spanaren tidigare skrivit, mer propaganda än journalistik.

SJÄLVFALLET BEHÖVER kommunen informera om sin verksamhet. Men att klä informationsarbetet i journalistisk form skapar inte trovärdighet.

Behöver det vara som det är i Göteborg?

En gång hade riksdagen ett eget magasin. ”Riksdag och Departement.” Det leddes mot slutet av en professionell journalist som redaktör och ansvarig utgivare. Han fick Stora journalistpriset efter en granskning som ledde till att justitieministern tvingades avgå.

Så kan det också vara.

I Göteborg skulle det krävas att kommunfullmäktige tog över ansvaret för Vårt Göteborg och tillsatte/avsatte  (gärna med kvalificerad majoritet) en ansvarig utgivare (förslagsvis Margareta Romare) utan annat uppdrag än att bedriva självständig journalistik,  och att magasinet anställde journalister som inte behövde vara rädda för att förlora jobbet om de förargade kommunledningen.

Och ja, ”Riksdag och Departement” lades ned.

Det skulle förstås vara ett billigare alternativ också för Vårt Göteborg.

SPANARENS TIDIGARE ARTIKEL: ”Vårt Göteborg” – eller makthavarnas?

Margareta Romare svarar:

Hej Per!
Jag har läst din artikel och vill ge några kommentarer.
Först av allt vill jag säga att jag respekterar Spanaren och jag respekterar åsikten att det är fel att en kommun – Göteborgs Stad i det här fallet – ger ut en tidning med ett journalistiskt anslag. Det är en viktig och intressant diskussion att föra.

Men jag tror ändå att du som senior och erfaren journalist känner till att så kallade motpolsintervjuer är ett vanligt journalistiskt grepp.

Aktuelltredaktionen söker till exempel nästan varje kväll personer med olika synsätt på en aktuell fråga för att få till en studiodebatt.

Många debattprogram/debattforum på tv, radio och även tidningar jobbar likadant. Journalisten söker aktivt personer med olika synsätt för att låta båda sidor komma till tals, så att lyssnaren/läsare/tittaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning.

Jag undrar varför du utmålar detta journalistiska grepp som något suspekt? Jag vet att du normalt sett är en hederlig person med stark integritet, men förstår inte riktigt varför du vill misstänkliggöra syftet med det här artikelupplägget?

Jag kan tillägga att jag tydligt och klart presenterade artikelupplägget för intervjupersonerna. De visste att de blev tillfrågade för att representera olika synsätt. Detta var jag mycket tydlig med och skickade också över en artikel med ett liknande grepp (Rubriken: Tro och tvivel) i ett tidigare nummer av magasinet Vårt Göteborg.

Om intervjupersonerna under arbetets gång ångrade sig – vilket man förstås kan göra – fanns mycket tid att dra sig ur intervjun. Arbetet pågick mellan mars och juni månad. Artikeln är på intet vis tillkommen i all hast eller under falska premisser.

Och som jag redan svarat i en replik i GP, så kvarstår detta faktum: Ingen av de intervjuade har begärt rättelse på någonting alls. De har godkänt allt i artikeln i en öppen process och sagt ja till alla sina citat. Ingenting har publicerats mot deras vilja. Inga åsikter är ändrade eller friserade eller styrda av mig.
Med vänlig hälsning

Margareta Romare

Redaktör magasinet Vårt Göteborg

Föregående

En eller fyra valkretsar i Göteborg kan vara avgörande för Centerpartiet 2018

Nästa

Det ogudaktiga valet