Inför valet 2018 kan Göteborgs fyra valkretsar ersättas av en enda. Det skulle ge Centerpartiet större chans att komma in i kommunfullmäktige i Göteborg.

Nya regler gäller för nästa års val.

De flesta styrs av vallagen, det vill säga riksdagen.

Men på en punkt, som kan få betydelse för mandatfördelningen, har kommunerna själva bestämmanderätt. Det gäller antalet valkretsar.

Göteborg är i dag indelat i fyra valkretsar.

Så vill S och MP att det ska förbli medan V, M, L och KD förespråkar en enda valkrets för hela kommunen.

Om de nya reglerna skulle ha tillämpats i kommunvalet 2014 och kommunen varit en enda valkrets så hade Centerpartiet fått två mandat i Göteborgs fullmäktige – på bekostnad av Moderaterna och Vägvalet som då skulle ha fått 19 istället för 20, respektive 4 istället för 5 mandat.

För övriga partier hade ingenting förändrats.

Spärren blir lägre

Om Göteborgs kommun väljer att stå fast vid fyra valkretsar tar sig Centerpartiet inte in i kommunfullmäktige på förra valets siffror. Då finns nämligen en spärr för partier som får färre än tre procent av avgivna röster. Vid en valkrets gäller spärren partier som får mindre än två procent av rösterna.

”Oavsett om val genomförs med en eller flera valkretsar innebär den nya vallagen att mandatfördelningen tydligare än tidigare följer partiernas röstetal i kommunen. Vi ser dock att den högre spärrnivån vid val med flera valkretsar innebär en något förhöjd risk att mandatfördelningen sämre avspeglar väljarnas intentioner”, skriver M och L i valnämnden som argument för att Göteborg ska vara en valkrets.

”…  valkretsarna som de är utformade idag, och med den nya vallagens skrivningar, bidrar inte med något annat än att höja gränsen för vilka partier som får delta i mandatfördelningen. Vi föredrar att val vinns genom politik och inte genom tekniska finesser”, skriver V och Fi.

Frågan diskuteras på kommunstyrelsen i veckan men kommer att avgöras av kommunfullmäktige.

Hur de nya reglerna ser ut kan du läsa på Valmyndighetens hemsida.

Där finns också en valsimulator som du själv kan använda för att räkna ut hur mandaten skulle fördelas under olika förutsättningar.

Valmyndighetens hemsida hittar du här!

 

Föregående

Framtiden oviss för fritidsodlarna i Änggårdskolonin

Nästa

Lägg ner magasinet "Vårt Göteborg" - eller ändra uppdraget!