Göteborgs Stad generositet gentemot fotbollsklubben Qviding har kostat skattebetalarna miljoner under flera år – och kommer att kosta än fler miljoner.

Det framgår av rapporterna om klubbens trassliga ekonomi som avslöjas i samband med företagsrekonstruktionen.

Rekonstruktören Stefan Skeppstedt på Ackordscentralen lade fram en ”preliminär rekonstruktionsplan” inför borgenärssammanträdet i tingsrätten i måndags.

Det är en dyster läsning om en fotbollsklubb som misskött sin ekonomi under flera år i hopp om att kommunen ska rädda den genom fortsatta bidrag och borgensåtaganden för nya lån.

Formellt är banken SEB störste fordringsägare.

Banken har lånat ut pengar för byggandet av Härlanda park där banken har en kvarstående fordran på drygt 6,6 miljoner och för konstgräsplanen i Skatås där den kvarstående fordran är 575 000. I båda fallen har Göteborgs Stad tecknat borgen vilket i princip innebär att banken kommer att få tillbaks sina pengar av skattebetalarna.

Så väl konstgräsplanen som Härlanda park ”uppges vara” säkerhetsöverlåtna till det kommunala bolaget Got Event, enligt rekonstruktören.

Också en tidigare klubbdirektör – med en fordran på 830 000 kronor – säger sig ha säkerhet i konstgräsplanen.

Rekonstruktören har nu en del att reda ut i detta trassel.

Så här skriver han:

”I dag är banken SEB största oprioriterade fordringsägaren och kommer att omfattas av ett ackord, och en skuldnedskrivning. Dock innebär inte detta, enligt i vart fall min preliminära bedömning, att inte SEB kan kräva Göteborgs Stad på hela borgensbeloppet.

I det fall SEB väljer att kräva Göteborgs Stad på borgen före en eventuell ackordsförhandling och Göteborgs Stad infriar sin borgen, kommer istället Göteborgs Stad att ha den största ackordsfordringen. Dock skulle inte Göteborgs Stad omfattas av en skuldnedskrivning avseende ett regresskrav på föreningen efter att en borgen infriats, i det fall säkerhetsöverlåtelserna till GOT Event är giltiga.

Jag har påbörjat analysen av om Göteborgs Stad med anledning av säkerhetsöverlåtelsen till GOT Event skall betraktas som prioriterade i rekonstruktionen … Jag har också påbörjat analysen av om den pantsättning av gräsplanerna till en sponsor . .. är … giltig…”

Kort sagt: en och annan juridisk nöt att knäcka.

Resultatet kan bli att Göteborgs Stad får stå för förlusterna och dessutom tvingas ta över ägandet av så väl Härlanda Park som konstgräsplanerna.

Konstgräsplanerna kan eventuellt säljas.

Värre är det med Härlanda park som kostat stora belopp, har begränsad användning och ett marknadsvärde sannolikt långt under vad den kostat när den värderas efter möjlig avkastning.

Qviding har tidigare försökt sälja anläggningen till kommunen/GOT Event som dock tackat nej eftersom det skulle kosta kommunen för mycket att driva anläggningen med anställd personal.

”Föreningen avser emellertid att ta upp frågan på nytt om en försäljning med Göteborgs Stad/GOT Event inom ramen för rekonstruktionsförfarandet”, skriver rekonstruktören.

LÄS SENASTE ARTIKLARNA OM QVIDING:

Fotbollsklubben Qviding knäcktes av fusket

Fotbollsklubben Qviding nära konkurs

 

Föregående

Är Anna Johansson ett mobbningsoffer?

Nästa

Bättre vård för FN-veteraner