EFTER ATT NOGA ha följt tidningar, radio och tv och hört vad alla inblandade har sagt framstår för mig följderna av ”skandalen” i Transportstyrelsen som obegripliga.

I september 2015 fick de första personerna information om att något var fel i Transportstyrelsen. Av vad medierna har meddelat så fick Anna Johanssons statssekreterare Bromander information utan att informera Anna Johansson (vad Bromander gjort eller inte gjort påstås i medierna utan att såvitt jag vet någon har intervjuat honom eller att han sagt något).

Vidare fick dåvarande statssekreterare Ann Linde, ministrarna Ygeman och Hultqvist information om förhållandena utan att informera Anna Johansson. Ett säkerhetspolitiskt råd hade inrättats 2014 men däri ingick inte Anna Johanson (om nu detta råd sammanträtt, man har tydligen i alla fall inte diskuterat Transportstyrelsen). Till saken hör att vi alla har blivit informerade om att statsminister Löfven heller inte var informerad och därför inte kunde agera förrän han i februari 2017 blev informerad. Då blev också Anna Johansson informerad och agerade omedelbart genom att sparka ett antal chefer.

Ingen i Miljöpartiet blev informerad trots att partiet innehar vice statsministerposten enligt minister Fridolin, vilken som vanligt heller inget visste. Och denna grupp som visste informerade tydligen inte någon utanför gruppen.

I GRUPPEN av socialdemokratiska ministrar stod uppenbarligen Anna Johansson lägst i hackordningen. Hennes departement hade Transportstyrelsen under sig och det var där det hände. Men vad gjorde Anna Johansson för fel? Det är svårt att agera om man inte får information om att något är galet. På precis samma sätt som att statsministern inte agerade på grund av att han heller inget visste, om man får tro honom.

Men om vi tror honom så får vi väl också tro henne, och varför får hon då avgå även om det sägs att hon själv valde att avgå? Oppositionen hotade att rikta ett misstroende även mot Anna Johansson men man kan undra varför. Man har i medierna skrivit och talat om hennes bristande skolutbildning men det visste man ju innan och det är inte något som karaktäriserar enbart henne i den nuvarande regeringen. Man har också skrivit att hon inte hade regeringsvana vilket hon heller inte är ensam om i den nuvarande regeringen.

Jag tror helt enkelt att i den Stockholmscentrerade socialdemokratiska maktsfären bestämde man sig för att offra Anna Johansson för ”skandalen” i Transportstyrelsen och på så vis begränsa skadan och genom att inte informera henne hade hon inte en chans. Inget Stockholmsbaserat medium har heller intervjuat henne för att få en förklaring, även här kan man undra varför.

Föregående

Nedräkning för 66 hamnarbetare som sparkas

Nästa

Göteborgs kommun given förlorare i Qvidingkrisen