Tiden för uppsägningarna av de 66 personer, som varslats på grund av arbetsbrist av APM Terminals i Göteborgs hamn, börjar ticka i dag, tisdag.

– Turordningslistan är nu justerad enligt lag, säger till Spanaren ordförande Patrik Östbjerg på Transportarbetareförbundets avdelning 2 i Göteborg.

De 66 som därmed kommer att sägas upp får lämna jobbet under höstens lopp. Sista dag för anställning ligger någonstans i december 2017.

– De som berörs är rena hamnarbetare. De kör truck vid lastning och lossning. De rent manuella jobben gäller förankring av godset, när det säkras ombord på fartygen, berättar Patrik Östbjerg.

– Bilden av hamnarbetarens uppdrag är kanske fortfarande lite annorlunda i allmänhetens ögon, förmodar han.

Kunder kan försvinna

Den stora uppgiften nu för APM Terminals är att vinna tillbaka förlorade kunder. Volymerna är låga nu på grund av den långa konflikten och på grund av den cyberattack, som ledde till utslagna datasystem på många håll i världen, bland dessa Göteborg.

– Av den orsaken har företaget för mycket folk, även om företagsledningen tar i i överkant, anser Patrik Östbjerg. Han menar, att det kan bli svårt att vinna tillbaka förlorade kunder.

– De har hittat andra vägar för sitt godsflöde och kanske är de nöjda med det och väljer att stanna vid de nya lösningarna., befarar han.

Från början varslades omkring 160 personer inom alla avtalsområden om uppsägning av arbetsgivaren APM Terminals i Göteborg. Matematiken är så här:

Rätt till återanställning

Av de 160 är omkring 140 hamnarbetare organiserade i Hamn4an och i Transports avdelning 2. Antalet minskar därefter successivt eftersom flera är visstidsanställda med avtal fram till hösten och andra har sommarvikariat, som också löper ut efter sommaren.

– Kvar är de 66 hamnarbetare, som nu finns nu med på den av turordningen reviderade uppsägningslistan, klargör Patrik Östbjerg.

Ursprungligen gällde två listor för uppsägningar inom Transports avtalsområde. Den lista som aldrig kom att beröras avser teknikavdelningen. De som arbetar på den avdelningen är undantagna från uppsägningar då deras tjänster ständigt behövs. De arbetar som elektriker och mekaniker och säkerställer att arbetsredskapen, till exempel truckarna, fungerar.

– Det rör sig om ett 30 – 40-tal personer, säger han.

De som kommer att lämna företaget får återanställningsrätt, när anställningsbehoven uppstår igen. Den har man i nio månader. Lön utgår efter hur lång arbetstid man haft.

Utöver hamnarbetarna har ett tiotal tjänstemän lämnat företaget. Det skedde bland annat med att några bytte jobb, andra valde att studera, någon gick i pension. De var organiserade inom Unionen och Ledarna.

Föregående

Apropå IT-skandalen: Borde Sverige ha en författningsdomstol?

Nästa

Är Anna Johansson ett mobbningsoffer?