Lösningen på den gamla konflikten om avtalsrätten för hamnarbetarna i Göteborg är att den ena parten lägger ned verksamheten och går upp i den andra, säger till Spanaren ordföranden Patrik Östbjerg för Avdelning 2 inom Transportarbetareförbundet.

Frågan gäller ytterst Svenska Hamnarbetarförbundets, Hamn4an, strävan efter att få teckna eget avtal i stället som gäller idag att få ett hängavtal till Transportarbetareförbundets.

Patrik Östbjerg
Patrik Östbjerg

Det är den Svenska modell, som gäller och som enligt en av de främsta experterna på området, Anders Lindström, menar är prövat och fastlagt i Arbetsdomstolen. Anders Lindström, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet. Dessförinnan har han varit ordförande i Sjöfolksförbundet och generaldirektör för Sjöfartsverket.

Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 gick i strejk den 24 januari medan APM Terminals svarade med lock out från 19 maj till 30 juni 2017.

Konflikten är avblåstes den 5 juli, när medlarna föreslog Medlingsinstitutet att medlingen avslutas då Hamn4ans stridsåtgärder upphört.

Tidigare varslade APM Terminals 160 personer om avsked på grund av arbetsbrist. Förhandlingarna sköttes centralt.

Nya förhandlingar

Merparten av de varslade, 125-130 personer, tillhör Hamn4an och av de varslade är ett tiotal tjänstemän.

– Man måste nu börja om från noll igen med förhandlingarna, så att ett nytt startdatum får gälla, säger Patrik Östbjerg på Transportarbetareförbundet i Göteborg.

Tidigare aviserades att uppsägningslistan behöver omarbetas så att turordningen enligt LAS blir den riktiga.

– Här är vi nog inte överens med bolaget, förmodar han.

Frågan är också, om det uppsägningarna behöver genomföras nu när arbetsbördan för APM Terminals kraftigt ökat efter konflikten och efter den cyberattack, som lamslagit datasystem i Göteborg som på många andra håll i världen.

Robert Lindelöf, facklig förtroendeman på Hamn4an beskriver läget på jobbet som stiltje. Nu väntar han på den reviderade uppsägningslistan för att se vad den medför.

– Det finns jobb att göra, men APM Terminals vill inte bemanna upp till de nivåer Hamn4an anser rimliga.

– Den konflikt som varit är mellan Hamn4an och arbetsgivaren, inte mellan Hamn4an och Transportarbetareförbundet, klargör Robert Lindelöf.

– Det gäller att få en lösning som alla kan leva efter, säger han. Det innebär för Svenska Hamnarbetarförbundet bland annat att få fullt medbestämmande och rätten välja egna fackliga representanter.

Läs också: Hamnkonflikten har kostat arbetsgivaren storförlust

Föregående

Hamnkonflikten har kostat arbetsgivaren storförlust

Nästa

Postnord "en mardröm av stress och underbemanning"