– Den långa konflikten på terminalen har gjort att företaget visat röda siffror hela våren, säger APM Terminals VD Henrik Kristensen i Göteborgs Hamn till Spanaren. 

Företaget har förlorat jättemycket last och jobbar hårt på att vända den utvecklingen.

– Kajerna är fulla av last. Vi behöver nu få en bättre balans mellan importerat och exporterat gods, säger Henrik Kristensen.

Förklaringen till att terminalen är fylld av containrar är den cyberattack, som för ett par veckor sedan även drabbade APM Terminals. Henrik Kristensen berättar att företaget tillsammans med kunderna i Göteborg med omnejd ganska snabbt kunde utarbeta lösningar på det hinder, som nätattacken medförde. Men på andra håll i världen drabbades man mer än i Göteborg och det är nu som även de propparna i systemen börjar lösas upp.

Henrik Kristensen
Henrik Kristensen

– Systemen är OK nu, men semestertider i Sverige och andra saker gör att det tar lite tid att uppnå den eftersträvade balansen, förklarar han.

Han påpekar att det nu är svårt för exportörerna att få ut godset från Göteborg, men att produktionen hos APM Terminals går bra nu, den går lite bättre för varje dag.

Göteborg störst

Uppgiften nu är att se till att kunderna får tillbaka förtroendet för lasthanteringen i Göteborg. Ingen hamn i Skandinavien är större än Göteborgs.

– Men kunderna måste kunna räkna med vår service och kvalitet, säger han.

– Vi vet att vi förlorat kunder och vi arbetar hårt för att hitta en långsiktig lösning för dem som arbetar i terminalen, förklarar han.

Det ser ut som att medlarna tappat sugen och gett upp. Som om läget är satt på vänt.

– Det behövs nu en mer affärsmässig syn på jobbet och mindre politik, tycker han och påpekar, att den danska modellen (APM Terminals ingår i danska Maersk) är lik den svenska. Vi önskar här en långsiktig lösning, få arbetsfred och medinflytande på alla arbetsplatser. Vi måste försöka jobba tillsammans, säger han.

Stora investeringar

APM Terminals har lämnat besked om att företaget satsar på Göteborg. Under hösten och fram till jul investeras cirka 120 miljoner kronor i maskiner av en totalt planerad investering på 250 miljoner kronor. Det är truckar som kör grensle över containrarna och fraktar dem parallellt med landbacken i lossnings- och lastningsarbetena.

Investeringarna har redan inletts.

Det menar VD är en stark signal till att APM Terminals satsar på Göteborg – trots den långa konflikten.

– Vi vill att Göteborgs Hamn ska vara nummer ett, inte bara i storlek utan också i service och kvalitet, påpekar Henrik Kristensen.

Föregående

Anställda kan få betala skatt för att använda kommunens biltvätt

Nästa

Transport: Lösningen i hamnen är att Hamn4an avskaffar sig själv