fredag, mars 24 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Anställda på kommunala Gryaab riskerar att efterbeskattas för att ha tvättat sina  privata bilar i företagets lokaler – något som varit en godkänd praxis under flera år.

Företaget står för utrustning, vatten och tvättprodukter.

Det konstaterar internkontrollfunktionen på stadsledningskontoret efter ett tips från en visselblåsare.

Enligt tipset får de anställda inte bara tvätta sina, släktingars och vänners, bilar. De får också gratis påfyllnad av spolarvätska. Något som enligt tipsaren ”sker  febrilt”.

Utredningen konstaterar att det varit en ”godkänd praxis” att låta de anställda använda bilhallen för att tvätta privata bilar under förutsättning att det inte sker på arbetstid.

Då står företaget också för vatten och tvättprodukter. ”Av miljöskäl” får inte andra produkter användas i hallen.

Anställda har också fått låna hem vissa verktyg och maskiner och har på plats ibland använt större verkstadsmaskiner under kvällar och helger.

Däremot får spolarvätska inte tas från företaget. De 175 liter spolarvätska som köptes in till fordonshallen under halvtannat år ska uteslutande ha använts för företagets nio fordon.

”Bolaget rekommenderas att överväga lämpligheten i den praxis som låter anställda nyttja fordonshallen för privat biltvätt samt att låna hem verktyg för privata ändamål. Ska detta ändå fortgå är det viktigt att det finns tydliga skriftliga rutiner så att det inte uppstår missförstånd om vad som är tillåtet och att missbruk inte sker. Rutinerna måste också kommuniceras på ett tydligt sätt till de anställda. Vidare är det också av vikt att säkerställa att skatteverkets regler om förmånsbeskattning efterlevs”, skriver In-Anna Knutsdotter, interncontroller på stadsledningskontoret.

Hon konstaterar också att ”något direkt oegentligt” inte förekommit varför tipset avskrivs.

TIDIGARE ARTIKEL:

Kommunala Gryaabs biltvätt används av släkt och vänner?

Previous

Varför har museerna stängt på måndagar?

Next

Hamnkonflikten har kostat arbetsgivaren storförlust

About Author

Per Nygren

Journalist med ett förflutet som reporter, grävare och chef i dagspress och som utbildare av journalister. Stolt make, far och morfar. Bra på blöjbyten. Gillar att plocka svamp och laga mat.

Check Also