Det gigantiska projektet Life Science vid Sahlgrenska sjukhuset tar allt mer form.  Till hösten beräknas projektet växla upp farten ännu mer.

Nyheten i dag är att projektgruppen på Stadsbyggnadskontoret har fått ny sammansättning, med andra ord en slags bekräftelse på fortsatt detaljarbete i gruppen under hösten.

 Bakomliggande i projektet är den arkitekttävling vilken Spanaren har rapporterat om tidigare.

Avsikten med det dyrbara projektet är som bekant ett närmande mellan kliniskt arbete och forskning, samt fortsatt internationalisering, bland annat genom spontana möten i den stora överbyggnad över Per Dubbsgatan som planeras.

Ny ordförande utsedd

Detaljplanearbetet för projektet pågår på Stadsbyggnadskontoret trots semestertider och en ny ordförande i projektgruppen är utsedd, Viveca Risberg, som alltså leder arbetet nu.

Från hösten 2017 går arbetet med en detaljplan in i ett aktivare skede. Det blir ett omtag från exploatörerna eftersom önskemålen om bebyggelse har ändrats sedan även Akademiska Hus kom in i bilden och föreslog en fjärde byggnad i satsningen.

Efter startmötet i september kommer projektgruppen att få in synpunkter från stadens alla berörda förvaltningar samt från räddningstjänsten,

Med denna input börjar arbetet med att pröva planförslaget, utredningar tas fram, förslaget bearbetas och beskrivs i en detaljplan som går ut på samråd hösten 2018.

Mycket administrativt arbete

Så här skriver Viveca Risberg i ett mail till Spanaren: ”Jag tar fram material till startmötet, tar fram tidplan och budget, mycket administrativt arbete inför att starta ett planarbete.”

Frågan om eventuella rivningstillstånd besvarar hon så här :

”Rivningslov hanteras av bygglovsavdelningen, men ofta är detta inte aktuellt förrän det finns en detaljplan som säkrar ny bebyggelse, så man inte river något där man inte är säker på att kunna bygga nytt,.Dessutom vill sällan en fastighetsägare stå utan uthyrningsbara lokaler över någon längre period .

Läs även

Planarbete för nybygget Sahlgrenska Life påbörjat

Ödet för Per Dubbshuset ännu skrivet i stjärnorna

 

Föregående

Göteborg tackar nej till kungabesök

Nästa

Kommunala Gryaabs biltvätt används av släkt och vänner?