Hur skall det gå för Per Dubbshuset, den gamla, bevarade entrén till den första etableringen av Sahlgrenska sjukhuset i stadsdelen Änggården?

Ett rykte gör gällande att det nu finns beslut om att riva huset. Den skylt i entrén som angav, att Per Dubbshuset ingår som en del i Göteborgs Stads bevarandeplan lär hursomhelst vara borttagen.

Men Spanaren publicerar inte obekräftade rykten och faktum är, att ingen tycks veta besked idag.

Frågan aktualiserades i april i år vid presentationen av det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om Göteborgs, Göteborgs Universitets och Västra Götalandsregionens tänkta storsatsning Sahlgrenska Life.

Men sedan maj har det varit tyst om husets öde, uppger Sanja Peter, bebyggelseantikvarie vid Kulturmiljöenheten i kommunen.

En besvärlig knäckfråga

Just Per Dubbshuset är den stora knäckfrågan i framtidsplanerna för Sahlgrenska, där uppgraderingen av sjukhuset avseende vård- , forsknings- och laboratorieresurser skall stärka sjukhusets position som ett av de främsta i norra Europa. Ett projekt som fått namnet Sahlgrenska Life.

De vinnande arkitekterna hade i sitt förslag placerat den lägre av de två föreslagna byggnaderna söder om Per Dubbsgatan exakt på den plats där Per Dubbshuset är beläget.

Alla byggnader som används inom Västra Götalandsregionen är samlade i ett särskilt bolag: Västfastigheter. När Spanaren skrev om Per Dubbshuset i våras stod det klart, att Västfastigheter vill riva huset för att bereda plats för framtidens sjukvård och forskning.

Att Västfastigheter skulle ha ändrat inställning är föga troligt. I våras deklarerade Niclas Malmeling, arkitekt och verksamhetsutvecklare i Västfastigheter, att Per Dubbshuset inte är särskilt unikt utan snarare ett bara uttryck för arkitektstilen kring förra sekelskiftet.

Huset ritades i slutet av 1800-talet av Medicinalstyrelsens arkitekt Axel Kumlien och uppfördes åren 1896-1900.

En stark ställning

Att Per Dubbshuset har en stark ställning i Göteborgs bevarandeplan för unika och skyddsvärda stadsmiljöer torde i alla fall vara klart.

Så här skrev Kulturmiljöenheten i Stadmuseet bland annat i ett yttrande, begärt av länsstyrelsens Kulturmiljöenhet, så sent som 20 maj i år:

”Entrén till sjukhuset markerades av en påkostad, särställd byggnad, Per Dubbshuset. Särskilt intressanta interiörer finns i entréerna till Per Dubbshuset, som var Sahlgrenska sjukhusets ursprungliga administrationsbyggnad.”

I sin sammanfattning och sitt yttrande skrev Kulturmiljöenheten bland annat:

”Med avseende på den aktuella byggnadens ålder och sällsynthet vill Stadsmuseet starkt rekommendera en byggnadsminnesförklaring – det vill säga vi anser att objektet har synnerligen högt kulturhistoriskt värde som en representant för institutionsbyggnader från en period då sådana började etableras i större skala och koncentreras i tätorterna.”

Men alla förefaller inte anse att Per Dubbshuset är värt bevarandestatus. I ett tjänsteutlåtande från Stadsbyggnadskontoret 25 augusti 2015 beträffande Sahlgrenska och Medicinarebergets framtida utveckling står det bland annat i kontorets sammanfattning: ”Öronkliniken, f d Vanföreanstalten och Per Dubbshuset föreslås rivas.”

Vilket indikerar, att sista ordet om Per Dubbshuset långt ifrån är sagt…

Föregående

Stärk demokratin och gå in i ett parti

Nästa

Lärare på Bjurslättskolan skräms av våldsamma elever