Om allt går som planerat kan byggnadsnämnden i Göteborg redan vid sitt januarisammanträde komma att besluta om att inleda arbetet med en detaljplan för utbyggnaden av Sahlgrenska.

Det är det projekt som i förarbetena fått namnet Sahlgrenska Life Science, vilket Spanaren har skrivit om tidigare.

Arkitekt Inger Bergström är den som håller i trådarna på stadsbyggnadskontoret. I ett mail till Spanaren har hon berättat lite om hur arbetet bedrivs för närvarande.
Det som pågått en tid är studier av det vinnande förslaget. Dels tittar trafikkontoret på de föreslagna trafiklösningarna, dels studerar och utvecklar intressenterna i satsningen förslaget utifrån sitt verksamhetsperspektiv.

Detaljplan om åtta månader

När väl bearbetningarna är genomförda kan stadsbyggnadskontoret sparka igång arbetet med detaljplanen – om byggnadsnämnden beslutar så.

Sedan behöver kontoret åtta månader på sig för att sammanställa synpunkter och ta fram en så kallad samrådshandling för nytt beslut i byggnadsnämnden. I bästa fall kan samrådet ske under våren eller sommaren 2017.

I programmet för Sahlgrenska Life ingår även byggnader för en vidareutveckling av Göteborgs universitet, vars fastighetschef för närvarande arbetar med att ta fram ett förslag, som även det skall fungera som ett underlag för detaljplanen.

Även bostäder byggs

Utöver detta vill kommunen även bygga bostäder på berget; målet är en fungerande blandstad med tydlig koppling till Linnéplatsen strax väster om Änggården. Innan arbetet med en detaljplan för denna idé kan sättas igång behövs skiss- och utvecklingsarbete som i grova drag visar den tänkta helheten.

Det troligaste är att det kommer att krävas flera detaljplaner inom programområdet eftersom förarbetena i de olika delarna har kommit olika långt när det gäller konkretisering av idéerna. Sannolikt kommer den första detaljplanen att handla om Life Science-satsningen.

Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för ett första beslut i byggnadsnämnden är intensivt. Om drygt en månad skall emellertid arbetet vara klart, hoppas Inger Bergström.

 

Föregående

Tips om kompisanställning fällde stadsdelsdirektören i Angered

Nästa

En göteborgare kommer hem och tar hand om EM