Göteborgs Stad får inte filma besökare till rådhuset hur som helst.

Det slår förvaltningsrätten fast sedan Datainspektionen vänt sig till domstol för att förhindra dygnet-runt-bevakning av alla som rör sig i och omkring maktens boning på Gustaf Adolfs torg.

Länsstyrelsen gav Göteborgs Stad rätt att kameraövervaka rådhuset dygnet runt. Övervakningen skulle bland annat ske på trappan upp till huvudentrén med tre kameror och av entréhallen med två kameror.

Datainspektionen ansåg att övervakningen skulle gå för långt och överklagade beslutet.

”Övervakningen innebär att samtliga personer som kommer till eller från rådhuset blir övervakade”, konstaterade Datainspektionen. Det skulle också gälla alla som satt på trappan utan att ha något ärende till rådhuset eller människor som demonstrerade för eller mot något kommunalt beslut och råkade komma för nära.

Många göteborgare som vill utnyttja sina grundlagsskyddade rättigheter – till exempel få ta del av allmänna handlingar eller demonstrera mot politiska beslut – skulle ”kunna känna obehag av att övervakas vid besök i rådhuset”, skriver Datainspektionen som anser att Göteborgs Stad inte visat att behovet av övervakning är viktigare än besökarnas rätt till integritet.

Behovet av säkerhet borde, enligt Datainspektionen, kunna tillgodoses med andra åtgärder.

Förvaltningsrätten håller med.

Även om receptionen utsatts för ett bombhot vid ett tillfälle anser domstolen att rådhuset ”inte är en särskilt brottsutsatt plats” men att det finns ”ett starkt integritetsintresse att ta hänsyn till på platsen”. Domstolen anser att säkerhetsintresset borde kunna tillvaratas på ”ett mindre integritetskränkande sätt” än med kameraövervakning.

Föregående

Göteborg vill bli "Europas innovationshuvudstad"

Nästa

Fick vi en nationaldag tack vare invandrare?