Tidigare har Amsterdam (2016) och Barcelona (2015)  utnämnts till ”Europas innovationshuvudstad”.

Nu struntar Göteborg i jantelagen och spänner musklerna för att erövra årets titel.

Det är EU som för tredje året i rad utlyser tävlingen. Vinnaren tar hem en miljon euro. Tröstpris till andra- och tredjepristagarna på hundra tusen euro (som vunnits av Turin, Paris, Grenoble och Groningen).

I år handlar det om ”stadens förmåga, att i bred samverkan med medborgare och övriga primära intressenter, öppna upp för experiment och testbäddar för att utveckla lösningar på lokala och globala samhällsutmaningar”.

Något som Göteborgs ledning anser passar:

”Göteborg har en bra berättelse att ansöka kring, som även passar EU:s kriterier väl. Ansökan bygger på den goda samverkan som finns med näringsliv, akademi samt civilsamhället. Det finns även exempel på många goda experiment och testbäddar samt konkreta resultat från dagens breda samverkan. Slutligen skulle en ansökan, och eventuell god placering i den hårda konkurrensen, ge ytterligare förstärkning till det arbete Göteborgs Stad driver genom det förestående Innovationsprogrammet”, skriver ledningsstaben.

Själva ansökan ska göras av Business Region Göteborg AB och skickas in till EU senast den 21 juni.

Föregående

Ett 30-tal sökande vill bli HR-chef i nya myndigheten

Nästa

Göteborgare slipper övervakning dygnet runt