Angereds centrum. Foto: Albin Olsson
Angereds centrum. Foto: Albin Olsson

Nu är det klart var Göteborgs nya, och tredje, statliga myndighet skall installeras. 

Enligt vad Spanaren uppgav redan under fredagen blir placeringen i – Angereds centrum!

Placeringen innebär ett lyft för förorten från miljonprogrammets dagar nordost om Göteborg och den ligger i linje med den upprustning av området som pågått i några år.

– Vi har hittat en funktionell och passande lokal med bra läge mitt i Angereds centrum. När Jämställdhetsmyndigheten startar sin verksamhet den 1 januari 2018 kommer den gamla vårdcentralen att ha byggts om för att passa myndighetens behov, uppger Kerstin Alnebratt i ett pressmeddelande på lördagen, som bekräftar Spanarens uppgifter dagen innan.

Jämställdhetsmyndigheten blir Göteborgs tredje statliga myndighet vid sidan av Havs-och Vattenmyndigheten och Statens museer för Världskultur, vars verksamhet dock mestadels tycks äga rum i Stockholm.

Redan stort intresse

Som Spanaren rapporterade i slutet av januari skall Jämställdhetsmyndigheten enligt planerna anställa cirka 75 personer och redan är intresset mycket stort.

Anna Aspegren, Kerstin Alnebratt och Magnus Hedenskog, utredare. Foto: Maria Bång
Anna Aspegren, Kerstin Alnebratt och Magnus Hedenskog, utredare. Foto: Maria Bång

Redan i början av året strömmade det i genomsnitt in två förfrågningar om dagen till den grupp om tre personer, som utreder och skall lämna förslag på utformning av myndigheten under ledning av Kerstin Alnebratt, känd forskare vid Nationellt centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet och före detta kommunalråd i stan.

Hittills har endast en tjänst utannonserats: HR-ansvarig. Det är den person som framåt hösten skall ta ha hand om den grannlaga personalrekryteringen.

Posten som generaldirektör skall utlysas under våren och tillsättas av regeringen.

Angered är ett B-läge

De lokaler som Jämställdhetsmyndigheten tar i bruk vid årsskiftet är den gamla vårdcentralen i Angereds centrum, som stängdes när det nya närsjukhuset öppnades.

När statliga myndigheter söker nya eller andra verksamhetslokaler talar man om A-läge och B-läge.

Det har ingenting med administrativ strategi, prestige eller kvalitet att göra. Sådana överväganden handlar enbart om pengar, kostnader för lokalerna. Det finns sedan en tid tillbaka en allmän strävan att dra ned på sådana statliga utgifter. Angereds centrum kan alltså konstateras vara ett B-läge.

”Verkligen på tiden”

– Det är verkligen på tiden att jämställdhetsfrågorna hanteras på ett bättre och mer systematiskt och sammanhållet sätt. Hittills har det inte funnits en enda statlig myndighet med förvaltningsansvar på det här området, för övrigt det enda utan statlig styrning.

Det deklarerade Kerstin Alnebratt vid samtalet med Spanaren i januari. Tiden för förändring närmar sig alltså nu med stormsteg.

De tre som utreder

Kerstin Alnebratt, Anna Aspegren och Magnus Hedenskog är de personer som gör utredningen, som skall förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten för analys, uppföljning, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område.

– Vårt uppdrag är att ge den nya myndigheten förutsättningar att utföra sitt uppdrag så bra som möjligt den 1 januari 2018 – och det måste vi göra tillsammans med de myndigheter som idag jobbar med frågorna, förklarade Kerstin Alnebratt för en tid sedan på hemsidan för Sveriges offentliga utredningar.

Kerstin Alnebratt är för närvarande tjänstledig från föreståndartjänsten för Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg. Hon var tidigare bland annat även expert i jämställdhetsutredningen ”Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken”.

”Mycket är ännu oskrivet”

Magnus Hedenskog, utredningssekreterare, har på olika sätt varit involverad i att etablera nya myndigheter tidigare men han menar att detta är speciellt.

– Vi ska ta vara på väl fungerande, befintliga verksamheter och integrera dem i en och samma – men också skapa något helt nytt. Mycket är oskrivet i detta skede och listan på vad vi har att göra är kilometerlång, säger han.

Magnus Hedenskog är ekonom och tjänstledig från Försäkringskassan. Han har arbetat med ekonomistyrning och ledningsfrågor i 15-20 år, bland annat på Ekonomistyrningsverket och KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten, en myndighet han var delaktig i att utforma.

Läs också: Många önskar arbeta på nya jämställdhetsmyndigheten

 

Föregående

”Det rullar på bra” för Demokraterna

Nästa

Då: "Årets ledare" på Göteborgs spårvägar Nu: Skriftlig varning!