För ett par år sedan utsågs han till ”årets ledare” på Göteborgs spårvägar.

Nu får han en skriftlig varning för att i sin roll som chef ”grovt brustit i sin yrkesutövning”.

Varningen kommer efter ett anonymt tips till stadens whistleblowerfunktion om att en anställd på Göteborgs spårvägar under lång tid fått betalt för ett tjugotal övertidstimmar varje månad – utan att ha arbetat övertid.

Tipset skickades till Göteborgs spårvägar för utredning.

Personalchefen (HR-chefen) Sara Silfver tog upp ärendet och konstaterade att det i förväg planerats in övertid motsvarande minst tolv timmar per månad för mannen som fick betalt utan att arbeta dessa timmar.

”Vissa månader är övertiden större, men bedöms då vara kopplad till verksamhetsbehov”, skriver Sara Silfver.

Extra timmar

De inblandade berättade att mannen tidigare haft ett jobb där han delvis arbetade obekväm tid. Då han bytte schema och fick ett delvis annorlunda arbete där han enbart arbetade dag förlorade han ob-ersättningen. I gengäld fick han högre lön.

Han ville ändå ha kompensation för den förlorade ob-ersättningen och vände sig till sin närmaste chef ”årets ledare”. Då ”årets ledare” inte lyckades utverka en högre lön för sin underlydande kom de överens om att istället skriva upp tolv ”extra” övertidstimmar varje månad vilket skulle motsvara bortfallet av ob-ersättningen.

Övertidsuttaget har pågått i två och ett halvt år och kostat Spårvägen 170 000 kronor.

”Årets ledare” såg hanteringen som ”odramatisk” och som ”den  enkla vägen ut”. Även om han ibland tänkt att hanteringen kanske inte var så ”käck” så lät han det fortgå.

”Ingen har upplevt hanteringen som oegentlig och de två medarbetarna upplever sig ha följt de instruktioner som ansvarig chef har gett”, skriver Sara Silfver och  fortsätter:

”Bolaget kan konstatera att beslutet om och hantering av ersättningen är klandervärd. Ansvarig chef har, sedan tidigare, valt att kliva av sin chefsroll vilket innebär att hanteringen har upphört. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är det svårt att avgöra allvarlighetsgraden, varför en arbetsrättsjurist ska konsulteras. Den utestående frågan är om det är klandervärt, oegentligheter eller trolöshet mot huvudman.”

Arbetsrättsjuristen drog slutsatsen att chefen ”grovt brustit i sin yrkesutövning” och ansåg att om chefen varit kvar i sin chefsroll så borde han ha varslats om avsked.

”När anmälan kom till bolagets kännedom hade den ansvariga chefen redan valt att byta tjänst”, skriver Sara Silfver och nöjer sig med att tilldela den ansvarige en skriftlig varning för att han ”i sin roll som chef, grovt brustit i sin yrkesutövning”.

Övriga inblandade ”kommer att lämnas utan disciplinär åtgärd”.

”Dock kommer samtal med dem att genomföras där ärendet kommer att återkopplas och olämpligheten kommer att poängteras. Ärendet kommer även att dokumenteras i respektive medarbetares personalakt.”

FOTNOT

Utmärkelsen ”Årets ledare” på spårvägen delas ut till en ledare som ”lever och lär enligt våra ledarkriterier och därmed åstadkommer fina resultat både ur ett kund- och medarbetarperspektiv”.

Föregående

Här ska nya myndigheten ligga

Nästa

Laserman greps efter helikopterjakt