Stampen stämmer Journalistförbundet i AD (Arbetsdomstolen).

Förhandlingarna om 16 före detta medarbetare har strandat på lokal och central nivå.

Journalistförbundets förhandlare Katarina Dahlskog är besviken över att arbetsgivaren inte visat det minsta intresse för att tillmötesgå journalisternas krav.

Hon tycker att Stampen uppträder hjärtlöst och girigt.

De 16 har uppgörelser med arbetsgivaren om att sluta med avgångsvederlag. Det innebär arbetsbefrielse samtidigt som lönen fortsätter att betalas månadsvis tills anställningen upphör.

Sett med arbetsgivarens ögon handlar det inte om några stora belopp, sammanlagt drygt 2,2 miljoner kronor.

För de anställda råder raka motsatsen, det vill säga detta är pengar som alla räknat med som en trygg ekonomisk grund för att gå vidare i livet.

Olika summor

Summorna varierar. En reporter har krav på 36 515 kronor. En fotograf har hittills blivit blåst på 315 901 kronor.

Att arbetsgivaren stämmer kan förefalla märkligt, men det är bara en konsekvens av skrivningarna i MBL 35 och 37 §§.

Om inte Stampen begärt att få saken prövad i AD hade Journalistförbundet lämnat in en stämningsansökan.

Stampens uppfattning är att även de medarbetare som har avgångsvederlag ska omfattas av den ackordsuppgörelse som föregick den rekonstruktion av bolaget som nyligen avslutades. Ackordet innebar att alla skulder upp till 10 000 kronor reglerades, därutöver har Stampen betalat 25 procent av skatteskulder, leverantörsskulder med mera.

Journalistförbundets inställning är att de som erhållit avgångsvederlag ska jämföras med andra anställda.

Rättsläget är alltså oklart, därför är bägge parterna intresserade av en vägledande dom i AD.

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling varnar för att om arbetsgivaren får rätt innebär det konsekvenser för resten av den svenska arbetsmarknaden, att lagtexten måste skrivas om för att ge arbetstagaren ett starkare skydd.

Föregående

Chef på Hisingen anlitade kompis som konsult

Nästa

Här är de som styr bolaget