Något av det första Elinore Lissledal gjorde sedan hon anställts som områdeschef  på Norra Hisingen var att anlita sin kompis Haleh Medizadeh som konsult – utan upphandling eller konkurrens.

De två jobbade då (fortfarande) tillsammans för ett privat företag de en gång ägt ihop.

Det var i december förra året som en visselblåsare tipsade om att Haleh Medizadeh, enhetschef på äldreboendet Backahus, också stod som VD i flera bolag – bland annat för Agaten Hemtjänst och Metafysen AB. På Metafysens hemsida stod också Elinore Lissledal, områdeschef för särskilt boende på Norra Hisingen, som kontaktman.

Tipsaren tyckte att det var märkligt att de båda drev privat hemtjänst samtidigt som de jobbade för kommunen med äldreboende.

Göteborgs Stads whistleblowerfunktion ansåg att tipset skulle granskas – av stadsdelsförvaltningen på Norra Hisingen.

Utredningen är nu klar.

Den berättar att Elinore Lissledal hade fått godkänt för bisysslor för företagen Metafysen och Agaten Hemtjänst som hon tidigare ägt tillsammans med Haleh Medizadeh. Hon hade trätt ur som ägare året innan hon anställdes av kommunen och skulle då avveckla sina privata uppdrag.

Snart efter sitt tillträde som områdeschef upptäckte Elinore Lissledal att situationen för de anställda på Lillhagparkens äldreboende var svår och behövde åtgärdas. Hon anlitade därför Haleh Medizadeh som konsult.

”Vår bedömning är att detta beror på att Elinore inte vid tidpunkten fått tillräcklig introduktion om hur upphandling/beställning eftersom hon inte tidigare haft liknande arbetsuppgifter i en kommunal organisation. Vår bedömning är att en jävssituation uppstår då inhyrd konsult och områdeschef varit delägare i bolaget. Överordnad chef var ny i uppdraget på Norra Hisingen men var insatt i upphandlingsförfarandet och har inte agerat”, skriver utredarna.

Helt okunnig om kommunal upphandling lär dock Elinore Lissledal inte ha varit eftersom hon tidigare, för Metafysens räkning, undertecknat upphandlingsavtal med kommunen.

Resultatet av utredningen enligt stadsdelsförvaltningen:

”Vi föreslår att ytterligare information/utbildning sker för alla chefer/inköpare i direktupphandling och deras ansvar. I introduktionsprogrammet för nya chefer ska även introduktion i upphandling/inköp samt jäv lämnas.”

I början av 2016 anställde Elinore Lissledal Haleh Medizadeh som vikarierande enhetschef för Glöstorpshöjdens äldreboende. Här ser utredarna inget fel eftersom vikariat under 6 månader inte behöver annonseras ut.

Från 1 juni anställdes Haleh Medizadeh som enhetschef för Backa äldreboende efter sedvanlig rekryteringsprocess.

När hon anställdes godkände Elinore Lissledal Haleh Medizadehs bisysslor i Agaten Hemtjänst under förutsättning att hon skulle avveckla sitt engagemang där.

Agaten Hemtjänst omsatte 2015 41 miljoner kronor och bedrev bland annat verksamhet i Karlstad där kommunen dock sa upp avtalet efter att ha riktat skarp kritik mot verksamheten.

– Tyvärr rör det sig om så allvarliga brister att vi inte ser något annat alternativ än att säga upp avtalet då vi anser att förtroendet är förbrukat, sa Mikael Lind, beställarchef på vård- och omsorgsförvaltningen, till SVT Värmland i februari förra året då Haleh Medizadeh var aktuell för ett vikariat på Hisingen.

– Beslutet är väldigt oväntat, jag känner till att vi har fått kritik. Normalt sett brukar man få tid att åtgärda bristerna, men det har vi inte fått i detta fall,  sa Haleh Mehdizadeh, till SVT Värmland.

Föregående

Nya hallen en succé för Sävehof

Nästa

Stampen till domstol för att slippa betala 16 före detta medarbetare