tisdag, mars 21 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Higab ingår i Göteborg Stadshus AB, moderbolag för stadens samtliga bolag.

Vid Higabs bolagsstämma den 10 mars representerades aktieägaren av kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

Övriga närvarande var styrelsen med suppleanter, vd, en sekreterare och två lekmannarevisorer.

Kommunfullmäktige hade redan utsett styrelse. Denna består nu av följande ledamöter:

Stefan Kristiansson (MP) ordförande

Jöran Fagerlund (V) förste vice ordförande

Margita Björklund (L) andre vice ordförande

Anders Sundberg (M)

Ingela Tuvegran (S)

Katrin Bengtsson (M)

Mats Arnsmar (S)

Gunilla Almgren ledamot för Företagarna i Göteborg

Suppleanter:

Virpi Ring (S)

Susanne Zetterberg Jensen (M)

Rikard Andersson (S)

Fredrik Biörnerud (M)

Lasse Nilsson Företagarna

 

Upphandlad extern revisor är revisionsbolaget PWC.

Lekmannarevisorer är Torbjörn Rigemar (S) och Sven Andersson (M) med Lars-Ola Dahlqvist (S) och Annbritt Svensson (M) som suppleanter.

Previous

Stampen till domstol för att slippa betala 16 före detta medarbetare

Next

Stockholm behöver inget Higab

About Author

Börje Andersson

Politiskt intresserad sportfåne och pensionerad journalist.

Check Also