Mariya Voyvodova.  Foto: Magnus Gotander
Mariya Voyvodova. Foto: Magnus Gotander

Marknadsanpassade hyror ska inte tillämpas på Göteborgs kulturarbetare.

Det beskedet ger kulturkommunalrådet Mariya Voyvodova (S) som en kommentar till Spanarens artiklar om Higabs hantering av sina hyresgäster.

Bland dem som drabbats hårdast av Higabs marknadstänkande är konstnärssystrarna Anna och Margareta Rabe som efter trettio år tvingades lämna ateljén i Sockerbruket. Higab krävde en fördubbling av hyran och då hade de inget annat val än att säga upp kontraktet.

Mariya Voyodova skriver i ett mejl att hon beklagar detta men låter förstå att det inte står i hennes makt att ändra på det som redan har inträffat.

Hon konstaterar:

”Higabs hyressättning till föreningar och kulturverksamheter har under en period varit en kontroversiell fråga. Hyreshöjningar har skett ganska drastiskt och försämrat villkoren för denna typ av verksamheter.”

I det gamla ägardirektivet från stadsledningen fanns inget som sade att Higab skulle visa särskild hänsyn till kulturarbetare och ideella föreningar.

Ilskan och protesterna lät inte vänta på sig och i januari insåg stadens politiker att det var dags att sätta ned foten.

Higabs framfart stoppades och vad som nu händer har Mariya Voyvodova sammanfattat i tre punkter:

1. Higab ska hantera hyrorna för föreningsliv och kulturverksamheter enligt tidigare normalprincip, och därmed avstå från alla större justeringar, till dess att en ny modell för hyressättning är beslutad.

2. Den nya modellen, som ska tas fram av Higab och stadsledningskontoret, ska utgå från de särskilda förutsättningarna för dessa hyresgäster. Den ska bidra till att öka lokalutbudet, öka lokaleffektiviteten via mer samutnyttjande och säkra rimliga hyreskostnader för ändamålsensliga lokaler.

3. Utifrån detta ska stadsledningskontoret utreda möjligheten att skapa en kommunal likabehandlingsprincip gentemot föreningsliv och kulturverksamheter. Tanken är att dessa hyresgäster alltid ska behandlas på ett likartat vis när en kommunal aktör står som hyresvärd.

Det här er ett viktigt fall framåt. Jag tror också att en särskild hyresmodell för föreningsliv och kulturverksamheter skulle lösa många problem. Med mer av tydlighet, transparens och rättvisa kan vi få ett system som över hela linjen ger rimliga effekter.

Spanaren har också berättat om oron bland de hundratals konstnärer och föreningsmänniskor som håller till i Viktoriahuset och Konstepidemin. Alla är nöjda med fastighetskontoret som hyresvärd och vill inte vara med om någon ”higabisering”.

”I nuläget finns inget politiskt beslut där Higab går in som förvaltare av Viktoriahuset och Konstepidemin”, skriver Mariya Voyvodova.

Läs också: Lurade att säga upp sig – Higab slänger ut dem utan pardon

Föregående

VG-regionen dömd betala 450 000 i böter

Nästa

IFK-legendaren ger ut bok - men inte på svenska