Stockholm är ju betydligt större än Göteborg men anser sig inte behöva så många kommunala bolag.

Göteborg har totalt 100 hel- eller delägda bolag. 73 av dem är helägda. I 84 av bolagen har staden majoritet.

Stockholms stad har 61 bolag, varav 52 är helägda. Detta sagt med reservation för sena förändringar eller för något eller några dotterbolag vi inte upptäckt.

Något som liknar Higab går inte att hitta i Stockholm. Huvudstaden har inte låtit sig inspireras av Göteborg. Det som närmast påminner om ett Higab i miniatyr heter SGA Fastigheter (Stockholm Globe Arena Fastigheter AB).

Detta bolag innehåller de kända arenorna Globen, Tele2 Arena och Hovet samt några lokaler och anläggningar för nöjen och turism.

-Det finns inga planer i dag på en annan organisation av kommunala bolag, meddelar Olivia Skjöld (S), biträdande borgarrådssekreterare på finansroteln.

Många av den typ av fastigheter som finns i Higab innehas i Stockholm av fastighetsnämnden.

Dit hör Stadshuset, Kulturhuset, Stockholms stadion, brandstationer, saluhallar, salutorg, slott och herrgårdar, partihandelsområden, natur- och friluftsområden samt bergrum.

 

Föregående

Här är de som styr bolaget

Nästa

Så växte Higab till en jätte