Det började i liten skala för drygt 50 år sedan. Därefter har Higab vuxit och vuxit till en jätte med kontroll över stora delar av Göteborgs stad.

I fjol fyllde fastighetsbolaget Higab 50 år. Från början var det ett litet beskedligt företag. Idag är det inte alls så. Bolaget äger över 300 byggnader.

Några milstolpar i Higabs historia:

1966 beslutade fullmäktige att grunda Hantverk- och Industrihus i Göteborg AB, Higab. Man ville ordna lokaler åt hantverkare och mindre industrier.

1969 stod Hantverkshuset Stampen vid Svingeln klart.

1974 invigdes de första husen i Grimmereds industriby. 1977 stod byn färdig.

1978 kunde de första företagen flytta in i Angereds industriby.

1979 tog Higab över kvarteret Lammet på Åvägen 17 i Gårda.

1987 köpte Higab bland annat Feskekôrka, Stora Saluhallen, Partihallarna och Slakthusområdet. Dessutom fördes Sockerbruket vid Klippan och gamla huvudbrandstationen vid Tredje Långgatan till bolaget.

Nybyggnadsprojekt i slutet av 80-talet: Nya huvudbrandstationen i Gårda, en renhållningsstation i Gullbergsvass, dagcenter i Angered, lagerlokal för Estrella i Angered och ishall i Kortedala.

1991 hände mycket. Då tog Higab över 95 kulturfastigheter genom sitt dotterbolag Kigab. Bland fastigheterna fanns Börsen, Rådhuset, Ostindiska huset, Stadsteatern, Konserthuset, Stora Teatern, Lorensbergsteatern, Konstmuseet, Röhsska museet, Dicksonska palatset, Wernerska villan och byggnaderna i Gathenhielmska kulturreservatet. Dessutom köpte bolaget Göteborgs fiskhamn och Saluhall Briggen.

1994 köpte Higab AB Långedrag. Där ingår Restaurang Sjömagasinet och ett stort område vid Långedragsudden.

1995 köptes det före detta regementet i Kviberg med mark och byggnader.

1998 köptes Barken Viking och gamla Härlanda fängelse. Samma år invigdes nya Restaurang Trädgår´n.

2003 hade man byggt färdigt Biotech Center på Medicinareberget.

2004 invigdes det kreativa centrumet Brewhouse i Gårda.

2006 invigdes Pedagogen, Higabs största byggprojekt dittills.

2007 invigde man Mediehuset i Annedal och Kretsloppsparken i Alelyckan.

2009 invigdes nybyggda Gamla Ullevi. Higab tog dessutom över Vagnhallen i Majorna.

2011 invigdes Idrottshögskolan på Skånegatan.

2012 återinvigdes Stora Saluhallen efter en stor renovering.

2013 stod Angered Arena klar för invigning.

2014 invigdes Göteborgs nya stadshus, det före detta rådhuset. Även Stadsbiblioteket kunde återinvigas sedan det byggts om och byggts ut.

Samma år tog Higab över Scandinavium och Frölundaborg. Higab kom också att ingå i den kommunala koncernen Göteborgs Stadshus AB och blev moderbolag för underkoncernen Lokalklustret.

2015 invigdes BK Häckens nya hemmaarena Bravida på Hisingen.

2016 förvärvades Sjöfartsmuseet.

Föregående

Stockholm behöver inget Higab

Nästa

Spanaren granskar Higab - Göteborgs omstridda fastighetsgigant