”Förvaltningen riskerade att inte kunna upprätthålla sin myndighetsutövande verksamhet.”

Det är förklaringen till att flera förvaltningar i Göteborgs Stad struntade i lagen om offentlig upphandling, när de köpte in socionomtjänster under krisåret 2016.

Konkurrensverket ifrågasatte Göteborgs Stads anlitande av ”stafettsocionomer” efter det att GP-reportern Per Sydvik avslöjat att inhyrda socionomer kostat 16,5 miljoner under 2016 – och utan att någon upphandling skett, så som lagen föreskriver.

Konkurrensverket ställde en rad frågor till Göteborgs Stad. Och har nu fått svar.
I korthet: Alla socionomtjänster upphandlades direkt, utan konkurrens.
Snarare tvärt om: Istället för att konsultbolagen konkurrerade om uppdragen var det de kommunala förvaltningarna som fick stå med mössan i hand och be de privata företagen om hjälp.
I svaret till Konkurrensverket medger Göteborgs Stad att enbart direktupphandlingar skett av de tio nämnder som anlitat stafettsocionomer.
Till exempel:

Social resursnämnd som slöt muntligt avtal med Patia Drift & Service med en medarbetare som tidigare arbetat som timvikarie i flera år. Då hon ombads jobba 11 pass på socialjouren sa hon ja under förutsättning att hon anlitades som anställd hos företaget. Kostnad: 90 000 kronor.

Västra Hisingen:

Ett par hundra ensamkommande barn kom till Västra Hisingen och bosatte sig hos anhöriga. Samtidigt fördubblades antalet  anmälningar om barn som far illa.  Situationen var ”extremt pressad” och det fanns inga socionomer att få tag på. Socionomtjänster upphandlades direkt av  Ledarliv konsulting för 420 000:- (690:-/timme), Cosma Gill (uppgiven firma Cosmanova) för 420 000:- (520/timme), Humana Sociala tjänster Sverige för 963 899:- ( 670/timme),  Teambo konsult för 928 120:- kronor (595/timme) och Care on Demand  för 775 200:-

Så desperat var situation att förvaltningen anmälde sig själv till inspektionen för vård och omsorg för brist i säkerhet för barn. Talande beskrivs situation i Angered (två avtal med socionomkonsulter värda 401 851:- kronor), Örgryte-Härlanda (fyra avtal),  Lundby (upphandlingar för 3 185 836:- kronor), Västra Göteborg (konsulter för 2,2 miljoner), Askim-Frölunda-Högsbo (”tvingades stå i kö hos flera företag innan de fick någon socionom”),  Centrum (konsulter för 1,2 miljoner), Norra Hisingen (sju avtal värda 3,7 miljoner).

Det är inte enbart antalet ensamkommande barn som ställde krav på socialtjänstens resurser förra året. Antalet anmälningar om barn som far illa ökade. Och i flera stadsdelar var arbetssituationen för socialsekreterare – redan utan ensamkommande barn – så ansträngd att många valde att sluta medan andra tvingades sjukskriva sig.

 

Läs också:

Konkurrensverket misstänker fler lagbrott i Göteborg

 

 

 

 

Föregående

Varför blir megaprojekt så ofta enormt mycket dyrare än kalkylen?

Nästa

Har den där idioten verkligen körkort?