– Nu ser jag med försiktig optimism framtiden an, säger VD Jan-Erik Lindström på Nimbus Boats i Göteborg. Företaget befinner sig nu mitt i arbetet med det största projektet i dess 49-åriga historia.

När arbetena med utgången av 2018 är gjorda har Nimbus fyra plattformar, samt ett antal derivat på dessa, att stå på. Dessa medger tolv nya båtmodeller under den kommande perioden. Den första av dem är redan introducerad, den så kallade 305:an. Det är företagets mest säljande båt, en 30-fots Coupé med ett Day Cruiser derivat.

– Den var det första steget i denna resa, säger Jan-Erik Lindström.
Företagets nuvarande båtar finns i storleksspannet 20 – 40 fot, 14 modeller varav tio är av varumärket Nimbus och fyra med namnet Paragon.

Jan-Erik Lindström, VD för Nimbus Boats, ser nya marknader att ge sig in på i sinom tid
Jan-Erik Lindström, VD för Nimbus Boats, ser nya marknader att ge sig in på i sinom tid

VD gör bedömningen att företaget, när omstruktureringen är genomförd om knappt två år, kommer att ha ett snäppet större produktprogram, i storlekarna 25 – 45 fot.

Spännande resa

Jan-Erik Lindström beskriver tiden efter konkursen sommaren 2012 , med nya ägare, omstruktureringar och med en ny produktstrategi etablerad som en spännande entreprenörsresa.

– Vi mår oförskämt bra nu, tycker han, och beskriver bolaget som komplett med ett starkt varumärke ”större än vi själva är”.

– Vi har gjort en resa med en 20-procentig tillväxt av försäljningen tre år i rad. Vi levererade en vinst för 2016 och räknar med att 2017 års ska överträffa det resultatet.

Han anser att företaget har den kapitalbas som erfordras, men anser att som läget nu är går det att skaffa nytt kapital om och när behovet uppstår.

Nimbus har också, enligt VD, gjort några goda rekryteringar av nyckelpersoner för företagets fortsatta resa.

De nya har tidigt bidragit, konstaterar han.

Båt med elmotor

För forskning och utveckling, FoU, avsätts sju procent av försäljningen. Det är en nivå som VD anser är bra för den långsiktiga produktutvecklingen. För några år sedan lanserades en båt med elmotordrift i samverkan med Torqeedo/BMW. Eldriften är intressant för marknader där man färdas på insjöar och vattendrag, till exempel i Tyskland.

– Men för att sälja hybrider, med både el- och dieseldrift blir prislappen än så länge hög.

– Vi bygger för att kunden ska vara motorrumsoberoende, alltså ska kunna välja den typ av den framdrivning som kunden vill ha.

Företagets personalstyrka uppgår till drygt 110 efter nyanställningar bland annat för den ökande produktionsvolymen på varvet i Lugnås utanför Mariestad. Båtarna byggs nu i en takt som ska ge drygt 120 båtar för leverans 2017. Det är en ökning från fjolårstakten, som resulterade något mer än 100 båtar.

Det egna snickeriet är under avveckling. Den verksamheten väljer företaget nu att köpa utifrån.

Störst marknad utomlands

Nimbus säljer cirka 30 procent av båtarna på den svenska hemmamarknaden.

– Men tillväxten finns utanför landets gränser, säger VD. Största marknader är Tyskland och Norge följda av Storbritannien, Frankrike och Turkiet.

– På längre sikt skymtar nu Asien, där det börjar byggas upp en
infrastruktur för ett båtliv till sjöss med marinor, service och restauranger med mera. Det är en kommande marknad och superspännande för oss, konstaterar han.

Nimbus ger sig nu in på den nordamerikanska marknaden på ett 20-tal handelsplatser, de flesta i USA men några även i Kanada. Dessa nås via en Nimbusägd huvudåterförsäljare, som säljer till utvalda, andra återförsäljare.

– Det går att åstadkomma lönsamhet där, menar Jan-Erik Lindström. Intresset är stort för våra båtar, som har draghjälp av attribut som svensk kvalitet och Scandinavian Design.

Han gör bedömningen att Nimbus om några år kommer att öka exportandelen med tio procentenheter till cirka 80 procent.

 

Föregående

Nye förbundskaptenen fortsätter i ÖIS - gratis!

Nästa

En supermamma klarar tuffaste programmet