– Vi är tillbaka på banan igen, beskriver Mats Eriksson läget för den svenska båtmarknaden. Han är VD för Båtbranschens riksförbund, Sweboat, i Stockholm.

Försäljningen av fritidsbåtar i Sverige tog fart 2015 och 2016 och nådde nivån som rådde i början av 2000-talet.

– Uppgången sedan dess är ungefär 20 procent i volym, berättar han.

Mönstret är en stark uppgång för mindre båtar, 13 – 20 fot (4 – 6 meter), från roddbåtar och ekor upp till den stora gruppen styrpulpetbåtar avsedda för dagsturer. Uppskattningen är att det under 2016 såldes ungefär 18 000 båtar i dessa storlekar.

VD Mats Eriksson på Sweboat: -Vi är tillbaka på banan igen.
VD Mats Eriksson på Sweboat: -Vi är tillbaka på banan igen.

Försäljningen 2016 av stora segel- och motorbåtar visar mindre ökningstal än de mindre båtarna men de genererar i gengäld mer pengar. Omkring 100 segelbåtar om 33 fot och uppåt såldes och cirka 200 motorbåtar i storleken 33-34 fot och uppåt.

Proppen har gått ur

Exakt uppgift om hur många båtar som såldes 2016 i Sverige presenteras i mars av SCB, Statistiska Centralbyrån.

– Vi närmar oss nu genomsnittsvolymen för en konjunkturcykel av båtförsäljningen i landet, förklarar Mats Eriksson.

– Det senaste året har proppen nästan gått ur, så kan ökningen av försäljningstakten beskrivas, tilläggen han.

Orsakerna är flera, bland andra att de ekonomiska signalerna till oss sammantaget har blivit positiva. Då finns förutsättningar för att man ska vilja investera i en båt.

– Vi kan också konstatera, att intresset för båtlivet växer. Båthandlarna vet att berätta att nu strömmar nya kunder till, som tidigare inte särskilt brytt sig om livet till sjöss.

Större delen på export

De svenska båtvarven producerar nu på årsbasis omkring 7 000 båtar. En del av den produktionen sker utomlands, bland annat i Polen, men räknas in i svenska företags tillverkning.

Merparten går på export. Största exportmarknader är Norge och länderna i EU. Exporten ökade med cirka 20 procent senaste året.

Importen uppgår till mellan 12 000 och 13 000 båtar, de allra flesta kommer från Finland med Norge på andra plats. Även importen ökade med 20 procent.

– Alla varv har fått ett uppsving efter de svåra åren, kommenterar båtbranschens VD Mats Eriksson.

– Vår bedömning i branschen är att vi nu är inne i år två av en femårig konjunkturcykel.

Magnus Rassy om läget för stora segelbåtar: Frun är främsta konkurrenten

– Främsta konkurrenten till våra båtar är frun, säger från båtmässan i Dusseldorf Magnus Rassy, VD och ägare till Hallberg-Rassy AB i Ellös på Orust och tillverkare av segelbåtar. Folk har så bråttom att hinna med allt. Förr var man seglare och ägnade all ledig åt detta. Nu konkurrerar vi med folks tid, konjunktur och annat.

- För att säkra kvaliteten gäller det att ha kontroll över varje led i produktionen, säger Magnus Rassy.
– För att säkra kvaliteten gäller det att ha kontroll över varje led i produktionen, säger Magnus Rassy.

Han menar att det alltid finns konkurrens, hus vid Medelhavet, konjunkturen, en begagnad segelbåt av hans eget fabrikat och så vidare. Branschen är cyklisk och går inte i par med samhället i övrigt.

Magnus Rassy kan konstatera att konjunkturkurvan för stora segelbåtar nu går upp igen efter den längsta och djupaste lågkonjunkturen i branschens historia. Den varade från 2008 till förra året.

Ordersituationen är bättre nu än på åtta, nio år. Företaget nyanställer och har 129 anställda på tre affärsområden, produktionen i Ellös, där varvet och huvudkontoret ligger, skrovtillverkningen i Kungshamn, en reservdelsverksamhet samt eget försäljningskontor i Tyskland.

Magnus Rassy ser ingen poäng med att förlägga produktion till andra länder med lägre kostnader.

– En sak är vad timkostnaden är och en annan vad man får ut av den, säger han. Det går åt många mantimmar att bygga en segelbåt. Han framhåller det centrala i att ha kontroll över varje led i produktionen och därmed säkra leveranserna så att kunderna får det de vill ha.

– Det gör vi bäst i Sverige. Men vi måste ständigt bli bättre för förväntansbilden hos kunderna på utrustning, komfort, segelbarhet med mera ökar varje år.

Hallberg Rassy med segelbåtar i storlekarna 31 fot till 64 fot har försäljning över hela världen. Drygt 90 procent går på export. De största marknaderna är Tyskland, Sverige, Norge, Storbritannien och USA.

Magnus Rassy ställer ut fem båtar på båtmässan i Düsseldorf, som anses vara den största i världen. I hall 16 visas nyheten Hallberg-Rassy 44, samt Hallberg-Rassy 55, 412, 372 och Hallberg-Rassy 342.

Ryds lägger ut kursen för ökad tillväxt

För småbåtstillverkaren Ryds Båtar i småländska Ryd börjar situationen stabilisera sig efter det att bolaget med delvis nya ägare lagt ut den framtida kursen. För 2017 beräknas företaget åter ge vinst.

Ett IKEA-ägt investmentbolag har gått in och äger 49 procent av Ryds medan återstoden ägs av några i företagsledningen.

Jens Marmefelt på Ryds räknar med att bygga 800 - 1000 båtar i år.
Jens Marmefelt på Ryds räknar med att bygga 800 – 1000 båtar i år.

– Vi är inne i ett nytt skede nu och arbetar för ökad expansion, säger marknads- och försäljningsansvarige Jens Marmefelt.

– Det ser relativt ljust ut. Han beskriver den svenska marknaden som stabil med en en svagt ökande efterfrågan. Företaget nyanställer. Marknaden har dock inte nått nivåerna från tiden före 2006-2007, konstaterar han.

Företaget säljer ungefär 25 procent på export till Norge, Tyskland och Danmark. Återstoden säljs på hemmamarknaden via ett återförsäljarnät över hela landet.

I år beräknas 800 – 1 000 båtar byggas på Ryd. Det innebär att ungefär halva produktionskapaciteten utnyttjas.

Ryds har utvecklat en produktionsmetod som innebär vakuuminjicering av skrovet.

– Metoden är unik i EU, berättar Jens Marmefelt. Den medför att kvaliteten förhöjs, att båtarna får lägre vikt än de annars skulle få och kan därmed drivas av motorer med mindre effekt än vad annars hade varit fallet.

– Vi gör den volymen med lite fler än 34 anställda totalt på företaget, vilket innebär mycket hög effektivitet, anser Jens Marmefelt.

Störst volym upptar dagstursbåtarna följt av mindre roddbåtar och ekor. Några båtar för inombordsmotorer byggs också. Båtstorlekarna är mellan 2.55 m och 7.30 m.

På båtmässan i Göteborg presenterar Ryds två nyheter, en dagskryssare och en båt särskilt gjord för fiske.

Nimbus på plats

Nimbus ställer ut på Dusseldorfmässan med sex båtar i 30-fotsklassen. Nimbus avstod från intervju med spanaren.

Företaget fick efter konkurs nya ägare i september 2012 i investmentbolaget R12 med säte i Stockholm. Bolaget rekonstruerades, delar såldes av och tillverkningen koncentrerades till en ställe, Lugnås i Mariestads kommun. Huvudkontoret ligger i Långedrag, Göteborg.

Merparten av produktionen är motorbåtar i 30-fotsklassen, samt några mindre och ett par större båtar. Företaget presenterade hösten 2016 en eldriven 30-fots motorbåt i samarbete med bland andra BMW. Nimbus exportandel uppges vara drygty 75 procent.

Föregående

Skolor i Majorna-Linné en hälsofara för lärarna

Nästa

Sektorchef i Angered sa upp sig - annars hade hon fått sparken